ว่าด้วย โครงสร้างพื้นฐานของ Web 3.0

Loading

Web 1.0 เป็น One Way Web คือ เว็บไซต์ที่ไว้ให้ข้อมูลอย่างเดียว

Web 2.0 เป็น Two way Web คือ ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาเองและสื่อสารกลับสู่โลกอินเทอร์เน็ต เช่น สร้าง Blog เขียนโพส ทำคลิบ

Web 3.0 เป็น Decentralized คือ การใช้แนวคิดแบบไม่มีศูนย์กลางในการออกแบบสิ่งต่าง ๆ

======

โครงสร้างพื้นฐาน

1 Decentralized Cloud Network 

เป็นการให้ทุกคนบนโลกสามารถเปิดคอมพิวเตอร์ตัวเอง เป็นที่เก็บข้อมูลและบริการประมวลผลได้ โดยแลกกับเหรียญเป็นสิ่งตอบแทน 

คล้าย AIrbnB หรือ พวก Homestay ที่เราเปิดบ้านตัวเองให้คนอื่นมาพักได้ด้วย

ต่างจาก พวก Cloud แบบเดิมที่เป็น Centralized (เช่น AWS/Azure/Google/Alibaba) ที่ดูแล ลงทุน ขาย และบริการ โดยบริษัทเดียว

ตัวอย่าง ที่เริ่มมีให้บริการ เช่น Decentralized Cloud Storage

STORJ –>  https://www.storj.io/ 

FileCoin –>  https://filecoin.io/

Arweave  –> https://www.arweave.org/

======

2 Data Management

เป็นบริการที่ช่วยให้สามารถเชื่อมกับกับข้อมูลที่เก็บอยู่บน Blockchain ให้เข้าถึง สืบค้น หรือ นำออกมาประมวลผล ได้ง่าย รวดเร็ว

ตัวอย่าง ที่เริ่มมีให้บริการ เช่น

2.1 The Graph ที่เป็น Protocol สำหรับสร้าง Index (เพื่อให้ search เร็ว) และ API (เพื่อให้ต่อเชื่อมข้อมูล) ใน Blockchain ของ Ethereum 

https://thegraph.com/en/

การใช้เช่น Decentraland ใช้บริการ The Graph ดึงข้อมูล NFT Market Place ให้ผู้ซื้อสามารถสืบค้นงานศิปะได้

2.2 Chainlink ที่เป็น Platform สำหรับดึงข้อมูลจากโลกจริง ป้อนเข้าไปใน Blockchain เพื่อให้ Smart Contract ตรวจสอบเงื่อนไขที่ตั้งไว้ เช่นถ้าน้ำท่วมสูงถึง 1 เมตร ให้จ่ายเงินชดเชยเกษตรกรได้เลย

บริการพวกนี้ มีศัพท์เฉพาะเรียกว่า Oracle (ผู้หยั่งรู้)

https://chain.link/

ส่วนของไทยก็มี คือ Band Protocol

https://bandprotocol.com/

======

3 Identity

เป็นบริการตั้งชื่อหรือสร้างตัวแทนที่จำง่าย ๆ (สำหรับมนุษย์) เพื่อสื่อสารกันในโลก Decentralized 

ตัวอย่าง ที่เริ่มมีให้บริการ เช่น

3.1 Unstoppable Domains ที่บริการจดชื่อโดเมน แบบจ่ายเงินครั้งเดียว สำหรับเอาไปตั้งชื่อให้ Crypto wallet หรือ ชื่อเว็บแบบ Web3

https://unstoppabledomains.com/

ความเป็นเจ้าของชื่อจะบันทึกในรูปแบบ NFT

3.2 Forever Domain ที่ให้บริการจดโดเมนเหมือนกัน https://foreverdomains.io/

3.3 Ready Player Me ที่บริการให้เราสร้างตัว Avatar ของเราเองสำหรับใช้ในโลก Metaverse ได้ และบันทึกว่าเป็นของเราไปตลอดกาลในรูป NFT บน Blockchain 

https://readyplayer.me/

======

4 Interoperability

เป็นบริการให้สามารถเชื่อมต่อ เนื้อหาต่าง ๆ ข้ามไปมาระหว่าง Blockchain คนละ network ได้ หรือ คนละโลก Metaverse ได้ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ชุดเกราะ NFT ไปเล่นเกม ไปทำงาน ไปเที่ยว ไปประชุม ที่อยู่กันคนละโลก Virtual 

ตัวอย่าง ที่เริ่มมีให้บริการ เช่น

4.1 AnySwap

ซึ่งให้บริการถ่ายโอนเหรียญอะไรก็ได้ ข้ามไป Blockchain ไหนก็ได้

https://anyswap.exchange/

4.2 Wormhole

ที่ให้บริการถ่ายโอนเหรียญ (token) ได้ระหว่าง Solana, Ethereum, BSC, Terra, Polygon, Avalanche, and Oasis (ณ version เวลานี้)

https://wormholebridge.com/

======

และหลังจากที่โครงสร้างพื้นฐานพวกนี้สมบูรณ์มากพอ  ก็จะเกิด Application ในระดับผู้ใช้ทั่วไป เช่น

Decentralized Social Media หรือ

โลก Metaverse ค่ายต่าง ๆ อีกสารพัดรูปแบบ

แหล่งข้อมูล

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5317346194945643&id=100000109451445&sfnsn=mo


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210