กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทดลองใช้ AI ขับเครื่องบินรบ F-16 โดยไม่ใช้นักบิน

Loading

กองทัพอากาศสหรัฐฯ ประกาศความสำเร็จ ในการทดลองใช้เทคโนโลยี AI ควบคุมเครื่องบินรบ F-16 หลังจากที่พัฒนาอัลกอรึทึมของ AI มานานกว่า 3 ปี

โดยกองทัพอากาศสหรัฐฯ ระบุว่า เครื่องบินรบ F-16 ที่ใช้ AI ในการควบคุมนี้ เป็นเครื่องบินรบรุ่นที่ได้รับการปรับแต่งมาเป็นพิเศษ จาก F-16 รุ่นเดิม และมีระยะเวลาการทดสอบทุกเที่ยวบินรวมกันทั้งสิ้น 17 ชั่วโมง

ซึ่งความพิเศษของเทคโนโลยี AI ที่ใช้ควบคุมเครื่องบิน F-16 นี้ คือ ไม่จำเป็นต้องอาศัยการควบคุมของนักบินเลยแม้แต่น้อย และความสามารถในการควบคุมเครื่องบินของ AI ก็อยู่ในระดับที่น่าเชื่อถืออแม้ว่าในระหว่างการทดสอบ จะมีนักบินนั่งอยู่ในเครื่องบิน F-16 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยก็ตาม..

โดยประโยชน์สำคัญในการใช้ AI ควบคุมเครื่องบินรบ ก็คือ นักบินสามารถบริหารจัดการด้านการต่อสู้ ซึ่งมีความสำคัญกว่าได้ โดยปล่อยให้ AI ควบคุมเครื่องบินแทน รวมถึง AI ยังสามารถช่วยลด “ความสูญเสีย” ที่จะเกิดขึ้นกับนักบินได้ เนื่องจากในอนาคตอาจมีจำนวนนักบินที่เข้ามาบังคับเครื่องบินรบน้อยลง

นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอีกจำนวนมาก รวมแล้วกว่า 600 โครงการ โดยที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศว่า จะลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 68,100 ล้านบาท) ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา

รวมถึงในปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า มีการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI ประเภทต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 2,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 87,800 ล้านบาท) ในปี 2022 เพียงปีเดียว..

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/MarketThinkTH/photos/a.1393665140725873/5833067340118942/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210