กทม.โชว์หุ่นยนต์ผู้ช่วยหมอ “น้องสุขใจ” ใช้ใน 5 โรงพยาบาล สังกัด กทม.

Loading

สำนักการแพทย์ กทม. จัดงานครบรอบ 47 ปี เปิดตัวน้องสุขใจ หุ่นยนต์ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ นำร่องใช้งาน 5 รพ. สังกัด กทม.

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 ที่สำนักการแพทย์ กทม. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการแพทย์ภายใต้ชื่องาน “ครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ : Digital Health Organization” โดยภายในงานได้มีการเปิดตัว “น้องสุขใจ” หุ่นยนต์อัจฉริยะ ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ สามารถพูดได้หลายภาษา พร้อมความสามารถอื่นๆ สามารถช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ในการแนะนำอาการผู้ป่วยเบื้องต้นในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ บริการส่งอาหาร ช่วยให้บริการทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับ พูดคุย ตอบคำถาม สื่อสารกับผู้มาใช้บริการได้

นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการวางโปรแกรมคัดกรอง COVID-19 โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนคัดกรอง COVID-19 ว่าตนเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ด้วยการกรอกข้อมูลอาการผ่านระบบสัมผัสที่หน้าจอทัชสกรีนหรือลงทะเบียนถาม-ตอบด้วยระบบเสียง ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีคำแนะนำว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร โดยหุ่นยนต์ “น้องสุขใจ” จะให้บริการนำร่อง 5 ตัวแรกที่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2056915


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210