ยังมีความหวัง!! อบจ.สงขลาสานฝันโมโนเรลหาดใหญ่

Loading

  • กลับมายืนหนึ่งสร้างรถไฟฟ้าสายแรกในต่างจังหวัด
  • ภูเก็ต-เชียงใหม่-ขอนแก่น-โคราชเหลือแค่ล้อยาง
  • สคร. รวบรวมความเห็นหน่วยงานเตรียมเสนอ ครม.
  • ลุ้นให้ผ่านชวนเอกชนร่วมลงทุนแพลนตอกเข็มปี65

รายงานข่าวแจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมทางหลวง (ทล.) และ กระทรวงมหาดไทย  เพื่อเสนอโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือโมโนเรลหาดใหญ่ เส้นทางคลองหวะ-สถานีรถตู้ 12.54 กม. วงเงิน 16,186 ล้านบาทเข้าที่ประชุมสคร.หากได้รับความเห็นชอบ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการภายในปีนี้

หากโครงการผ่านความเห็นชอบจากครม. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลาเตรียมจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อประกาศชวนเชิญหาเอกชนร่วมลงทุนตามพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2562 จะกำหนดรายละเอียดต่อไป 

เบื้องต้นวางแผนไว้ว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการได้ในปี 65 ใช้เวลา 3 ปี ให้แล้วเสร็จปี 68 พร้อมวางเป้าหมายให้โมโนเรลหาดใหญ่เป็นรถไฟฟ้าสายแรกในต่างจังหวัดได้ตามแผนเดิม เนื่องจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว

ประกอบกับ สคร. มีการประชุมหารือโครงการนี้มาโดยตลอด ไม่ติดขัดปัญหาใดแล้ว  ขณะที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) ของ จ.ภูเก็ต  ที่เดิมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม. วางแผนให้เป็นรถไฟฟ้าสายแรกในต่างจังหวัดของรฟม.นั้นนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม  ได้สั่งปรับรูปแบบโครงการเป็นรถบัสอัจฉริยะไร้คนขับหรือ ART ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้อยางแทนรถไฟฟ้ารางเบาเพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณก่อสร้าง

ขณะที่รถไฟฟ้า จ.เชียงใหม่ และจ.นครราชสีมา  ก็กำลังจะถูกปรับโครงการเช่นเดียวกัน  ในส่วนของรถไฟฟ้ารางเบา จ.ขอนแก่นที่ท้องถิ่นเสนอตัวก่อสร้างเองล่าสุดมีปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน จะเสนอรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนงบ

สำหรับโมโนเรลหาดใหญ่บรรจุผู้โดยสาร 464 คนต่อขบวน อัตราค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย มีทั้งหมด 12 สถานี ได้แก่ 1.สถานีคลองหวะ 2.สถานีขนส่ง หาดใหญ่ (เซ็นทรัล) 3.สถานีคลองเรียน 4.สถานีมอ. 5.สถานี คอหงส์ 6.สถานีราษฎร์ยินดี (บิ๊กซี) 7.สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย 8. สถานีน้ำพุ 9. สถานีตลาดกิมหยง 10.สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ 11.สถานีหาดใหญ่ใน และ 12.สถานีรถตู้ (ตลาดเกษตร)

ก่อสร้างเป็นทางยกระดับสูง 8 เมตรตามมาตรฐานสากลรองรับรางเดี่ยววิ่งบนเกาะกลางถนนเขตทาง 30-60 เมตร สำหรับตัวสถานีเน้นงานออกแบบแนววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่ เช่น มโนราห์  ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ พร้อมออกแบบสถานีเป็นรูปโค้งเกลียวคลื่นทะเลสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาที่ผูกพันธ์กับทะเล

แนวเส้นทางเริ่มจากสถานีสี่แยกคลองหวะ ถนนกาญจนวณิช ผ่านสถานีขนส่ง สถานีคลองเรียน สถานี ม.อ. สถานีคอหงส์ แล้วเข้าถนนเพชรเกษมที่แยกคอหงส์ ผ่านสถานีบิ๊กซีหัวรั้ว สถานีหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สถานีวงเวียนน้ำพุ สถานีตลาดกิมหยง สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ สถานีหาดใหญ่ใน และสิ้นสุดโครงการที่สถานีรถตู้ตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/TransportDailynews/posts/2924495254438640


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210