เซี่ยงไฮ้กำหนดแผนลดการปล่อยคาร์บอนฯ ภายในปี 2025

Loading

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถือเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อที่มีมูลค่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า  เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้กำหนดแผนดำเนินการเพื่ออนุรักษ์พลังงานและเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า เหล็ก และเคมี

โดยแผนดังกล่าวได้ครอบคลุมในด้านการลดสัดส่วนการใช้ถ่านหินเพื่อพลังงานถึง 30% และเพิ่มสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติขึ้น 15%

นอกจากนี้ยังมีแผนการปลูกป่าเพิ่มขึ้นราว 20,000 ไร่ และสร้างพื้นที่สีเขียว 6,200 ไร่ ซึ่งคาดว่าการดำเนินแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมนี้จะส่งผลให้เกิดการลดอัตราของฝุ่น PM 2.5 ลงถึง 36%

อีกทั้งยิ่งมีการส่งเสริมยานพาหนะที่ลดการปล่อยคาร์บอน เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเซี่ยงไฮ้จะสร้างจุดชาร์จไฟฟ้าแบบสาธารณะในปีนี้เป็นจำนวน 10,000 จุด และจะเพิ่มเป็น 200,000 จุดในปี 2025

และทั้งนี้ประเทศจีนยังได้ประกาศถึงแนวทางในการพยายายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ในปี 2030 และจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ได้ในปี 2060 ซึ่งถือเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เรียบเรียงโดย
SmartCityThailand.com


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210