ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เตรียมเปิด ‘ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล’ และ ‘ตลาดหุ้นสตาร์ทอัป’ ภายในปี 2565

Loading

รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เผยกรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี ระหว่างปี 2565-2567 มีแผนจะเปิด ‘ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล’ (Thai Digital Assets Exchange: TDX) และ ‘ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์ เอ็กซ์เช้นจ์’ (LiVE Exchange) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัป

ในส่วนของ ‘ตลาดหุ้นสตาร์ทอัป’ หรือ LiVE Exchange เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ได้ร่วมเป็นเจ้าของ คาดว่าจะเปิดซื้อขายภายในไตรมาส 1 ของปี 2565

ส่วน ‘ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล’ (Thai Digital Assets Exchange: TDX) จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเชื่อมต่อการซื้อขายจากสินทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล คาดว่าจะเปิดให้บริการ TDX ได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2565

“เพื่อให้การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตมีความยืดหยุ่น สนับสนุนการแข่งขันในโลกการลงทุนยุคดิจิทัลตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และเปิดโอกาสให้มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรได้อย่างเต็มที่

เชื่อว่าจะสามารถสร้างโลกการลงทุนปัจจุบันควบคู่ไปกับโลกอนาคตได้อย่างไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทั้งผู้ออกหลักทรัพย์ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าดูแลคนไทยผ่านความเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อมกัน” นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/109785344593658/posts/260878999484291/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210