ยกระดับข้อมูลภาครัฐ ด้วย Government Data Catalog

Loading

0

ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
https://www.facebook.com/monsaks

0

3 หน่วยงาน (สพร. สสช. ก.พ.ร.) ร่วมมือกันผลักดันภาครัฐทั้งหมด 20 กระทรวง ยกระดับบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อตอบโจทย์ใครมีข้อมูลอะไร เข้าถึงได้ไหม พร้อมจัดทำคำอธิบายข้อมูล และ Open Data

สพร. คือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สำนักนายกฯ)

สสช. คือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ก. ดิจิทัลฯ)

ก.พ.ร. คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักนายกฯ)

บทบาท

1. ก.พ.ร. รับผิดชอบสื่อสารกับหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด ใน 20 กระทรวง พร้อมกำหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานรัฐดำเนินการ และจะมีการประเมินปลายปี

2. สสช. รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ และเป็นเจ้าภาพดูแล Government Data Catalog กลาง

3. สพร. กำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของ Open Data สร้างมาตรฐาน Data Catalog และร่วมร่างและกำหนด กำหนดตัวชี้วัด (KPI) กับ สสช. และ ก.พ.ร.

ผลจากโครงการจะทำให้ต่อไป …

1 ภาครัฐด้วยกันจะ ทราบว่าใครมีข้อมูลอะไรอยู่ในมือ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนด้านข้อมูล และ ลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล

2. ทราบสเป็คของข้อมูลเพื่อประเมินการนำไปต่อยอดใช้งาน พร้อมทราบว่าข้อมูลอะไรใช้แค่ระหว่างภาครัฐ ข้อมูลอะไรเปิดกว้าง (Open Data)

3. เกิดชุดข้อมูล Open Data มากขึ้น สำหรับสาธารณะ ภาคเอกชนและประชาชน

KPI ที่ให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ มีผลทันทีเดือนนี้

เราจัด Workshop ชี้แจงกันไป 2 ครั้ง และจัดทำ คลิปชี้แจงบน YouTube ไว้ด้วยตามลิงค์ด้านล่าง

แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล(Data Catalog)

ตอนที่ 1 https://youtu.be/Svs7ZfeSGwQ

ตอนที่ 2 https://youtu.be/C41RjK63yLE

ตอนที่ 3 https://youtu.be/f0lpQpPaK5E

ตอนที่ 4 https://youtu.be/_ID8I-aCvdA

ปล. ผมขออนุญาตภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือครั้งนี้

Data Catalog เป็นส่วนหนึ่งของ Data Governance (ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของ สพร. ตามที่อยู่ใน พรบ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ปี 62

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
https://www.facebook.com/monsaks


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210