เทคนิค “หัวใจไม่หยุดเต้นขณะผ่าตัด” โดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม

Loading

รพ.แพทย์รังสิต นำเทคนิค “หัวใจไม่หยุดเต้นขณะผ่าตัด” โดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Heart – lung machine) ลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นรพ.เอกชนหนึ่งเดียวในปทุมธานี และกรุงเทพฯตอนเหนือที่ทำได้

ปัจจุบันการผ่าตัดบายพาสหัวใจเพื่อรักษาในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการผ่าตัดโดยการหยุดเต้นของหัวใจ และใช้เครื่อง Heart – lung machine ที่ช่วยพยุงปอดและหัวใจ ซึ่งเครื่องนี้จะดึงเลือดออกจากตัวผู้ป่วยเพื่อนำมาฟอก ในระหว่างการใช้เครื่อง Heart – lung machine อาจมีผลข้างเคียงที่ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะอักเสบ ส่งผลต่อการทำงานของปอด ไต รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอัมพาต

รพ.แพทย์รังสิต (PHG) นำเทคนิคผ่าตัดบายพาสหัวใจแบบใหม่ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดในผู้ป่วย ด้วยวิธีการผ่าตัดหัวใจบายพาสที่ไม่ต้องหยุดการเต้นของหัวใจ โดยการไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม ที่ช่วยพยุงปอดและหัวใจ (เราเรียกวิธีนี้ว่า Off – Pump Coronary Artery Bypass Grafting หรือ OPCAB)

การผ่าตัดหัวใจบายพาส ด้วยเทคนิคไม่ต้องหยุดการเต้นหัวใจ โดยไม่ใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม นับว่าเป็นวิธีที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงของภาวะหัวใจวาย ภาวะไตวาย การอักเสบทั่วร่างกาย การเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งเทคนิคใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว

โดยการผ่าตัดหัวใจแบบบายพาส ด้วยเทคนิคไม่ต้องหยุดการเต้นของหัวใจนี้ (OPCAB) ได้มีการศึกษามาแล้วว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความเสี่ยงสูง หากได้รับการผ่าตัดบายพาสด้วยวิธีดังกล่าวนี้จะได้รับประโยชน์สูงสุดในการลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ เมื่อเทียบกับการผ่าตัดบายพาสแบบหยุดการเต้นของหัวใจ

อย่างไรก็ตามการผ่าตัดบายพาสด้วยเทคนิคนี้ จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงของทีมแพทย์ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลแพทย์รังสิต มีศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด และนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพฯตอนเหนือ ที่สามารถทำการผ่าตัดบายพาสแบบไม่ต้องหยุดการเต้นของหัวใจ โดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมได้ โรงพยาบาลแพทย์รังสิตขยายขีดความสามารถนี้ เพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีดั่งเดิม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=762862479221901&set=a.673938618114288


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210