นาซา กำหนดปล่อย “SWOT” ดาวเทียมสำรวจแหล่งน้ำ ภายในสิ้นปีนี้

Loading

นาซามีกำหนดการปล่อย SWOT ซึ่งเป็น ดาวเทียม สำรวจแหล่งน้ำผิวดินและมหาสมุทร (Surface Water and Ocean Topography) ขึ้นโคจร และจะเริ่มปฏิบัติการภายในสิ้นปีนี้ และ จะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ Climate Change ในอนาคตอย่างแน่นอน

นาซา หรือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ มี กำหนดการปล่อย SWOT ซึ่งเป็น ดาวเทียม สำรวจแหล่งน้ำผิวดินและมหาสมุทร (Surface Water and Ocean Topography)  ขึ้นโคจร และจะเริ่มปฏิบัติการภายในสิ้นปีนี้ หลังจากที่วางแผนอย่างนานเป็นเวลา 10 ปี และดาวเทียมดวงนี้ จะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หรือ Climate Change ในอนาคตอย่างแน่นอน

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ข้อความระบุว่า “SWOT” ดาวเทียมสำรวจแหล่งน้ำ บนพื้นผิวโลก เป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติครั้งแรกของโลกระหว่าง NASA and CNES องค์การอวกาศฝรั่งเศส มีภารกิจสำรวจและรวบรวมข้อมูลของแหล่งน้ำทั่วโลกเพื่อศึกษาในเชิงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำผิวโลก รวมไปถึงศึกษาภูมิประเทศของผืนมหาสมุทร และข้อมูลจากดาวเทียมดวงนี้ จะมีผลต่อการศึกษาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับน้ำในโลกอย่างแน่นอน โดย SWOT ดาวเทียมสำรวจแหล่งน้ำ บนพื้นผิวโลก จะสามารถสำรวจแหล่งน้ำบนพื้นผิวดิน, มหาสมุทร และจัดเก็บเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

โดย ข้อมูล SWOT มีความสำคัญอย่างมากต่อการวิเคราะห์แหล่งน้ำบนผิวดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง และศึกษาวงจรการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร

นอกจากนี้ดาวเทียม SWOT ดาวเทียมสำรวจแหล่งน้ำดวงนี้ ยังสามารถตรวจวัดระดับความลึกของแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในทะเลสาบ แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ และมหาสมุทรได้อย่างแม่นยำ

เทคโนโลยีดาวเทียมที่สุดล้ำนี้จะมีส่วนช่วยทำให้มนุษย์เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยในการเตรียมพร้อมและวางแผนรับมือสถานการณ์อันเกี่ยวกับแหล่งน้ำได้อย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้ และแน่นอนว่าเป็นการเตรียมรับมือกับภัยต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/831528


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210