รู้จัก “ICON KASET” แพลตฟอร์มเรียกโดรน ยุคเกษตรดิจิทัล

Loading

“ICON KASET” แพลตฟอร์มเรียกโดรนด้วยระบบการนัดหมายนักบินและเกษตรกร ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ Smart Farming เปิดให้บริการแล้วที่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก

ไม่ใช่แค่เรียกรถขนส่งของ เรียกรถเพื่อเดินทาง ในปัจจุบันเรามีแอปพลิเคชัน “เรียกโดรน” เพื่อใช้ทางภาคการเกษตร

กลุ่มบริษัท ไอ ซี พี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ย และโดรนเพื่อการเกษตร ตราม้าบิน เปิดตัว “ICON KASET” (ไอคอน เกษตร) ระบบนิเวศเชื่อมต่อภาคเกษตร ซึ่งในครั้งนี้พัฒนา “นักบิน” แอปพลิเคชันเรียกโดรนที่เชื่อมต่อเกษตรกรกับผู้ขับโดรนทั่วประเทศ

ไอคอน เกษตรเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการ “โดรนเกษตร” ได้ง่ายเพียงการเข้ามาใช้งานแอป โดยจะมีนักขับโดรนที่คอยรอรับงาน ทำให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน เกษตรได้นักขับโดรนที่มีองค์ความรู้ และนักขับโดรนก็จะไม่โดนเกษตรกรทิ้งงาน

คณิน สุวรรณนภาศรี ซีอีโอ บริษัท ไอคอนเกษตร จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมรวมถึง 149.25 ล้านไร่ (จากพื้นที่ประเทศ 320.696 ล้านไร่) หากเทียบจำนวนเกษตรกรไทย จะมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของแรงงานในประเทศ นั่นคือจำนวนกว่า 8 ล้านครัวเรือน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาด้านการผลิต ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ขาดการวางแผนและจัดการที่เป็นระบบ ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตร คลุกคลีอยู่ในวงการมากว่า 40 ปี จึงได้ต่อยอดธุรกิจสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มไอคอน เกษตร ซึ่งมีเป้าหมายยกระดับอนาคตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทย ให้เกษตรกรทุกคนเข้าถึงการใช้บริการโดรนเกษตร หรืออากาศยานไร้คนขับ ที่ใช้งานทางการเกษตร มีทั้งการฉีดพ่นยา การหว่านปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ การถ่ายภาพเพื่อสำรวจคุณภาพผลผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน แรงงานคน และเวลา โดยไอคอน เกษตร จะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อเกษตรกร และผู้ขับโดรน ทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มเกษตรกร Gen X – Baby Boomer ช่วงอายุระหว่าง 38-65 ปี ซึ่งคืออายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตร และนักบินโดรนมืออาชีพ อายุ 25-50 ปี ที่มีประสบการณ์ในการใช้ยาและบินโดรน และกลุ่มเป้าหมายรองคือ เกษตรกร Smart Farmer ช่วงอายุระหว่าง 20-55 ปี หรือเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต่อไป

สำหรับขั้นตอนการใช้งานแอปฯ “ICON KASET” ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี รองรับทั้งบน iOS และ Android พร้อมมีระบบ Customer Service ตลอดทุกวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และมีนักบินโดรนรองรับการใช้งานทั่วประเทศ ซึ่งจะมีอัตราค่าบริการตามจริงขึ้นอยู่กับราคาตลาดในพื้นที่ ไม่กำหนดขั้นต่ำการรับงาน และจ้างงาน ส่วนค่าธรรมเนียมนักบินโดรนอยู่ประมาณ 2-5% ต่อไร่ (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีแรก)

นอกนี้แอปฯ ยังรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอย่างครอบคลุม มีพาร์ตเนอร์ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเรื่อง ปุ๋ย ยา เทคโนโลยีเกษตร ฯลฯ ไว้อย่างครบถ้วน

“ปัจจุบันโดรนเพื่อการเกษตรได้รับความสนใจและนิยมมากขึ้น ในขณะที่ภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยและนักบินโดรน โดยปัจจุบัน ในเครือ ICP มีศูนย์บริการกระจาย 15 แห่งทั่วประเทศ พร้อมนำร่องใน 5 จังหวัดแรก ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นาข้าว  อ้อย  ข้าวโพด มันสำปะหลัง โดยตั้งเป้าขยายพื้นที่การใช้งานให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2023 พร้อมเตรียมต่อยอดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมาร์ และตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้ามาใช้บริการ 5 แสนคนในปีแรก” คณิน กล่าวทิ้งท้าย

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/innovation/1042153


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210