ประกันสุขภาพที่ป้องกันปัญหาสุขภาพ AI คาดการณ์สุขภาพก่อนป่วยรุนแรง

Loading

ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพในปัจจุบัน หากเกิดการเจ็บป่วยและต้องรักษาตัว จะเรียกเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกัน

ผู้ที่ซื้อประกันชีวิต หากเขาตาย ผู้ได้รับผลประโยชน์จะได้เงินประกันจากบริษัทประกัน

ทรัพย์สินที่มีการประกันอัคคีภัย หากโดนไฟไหม้ ผู้ซื้อประกันจะได้เงินค่าประกัน

สรุปแล้ว รูปแบบกรมธรรม์ของบริษัทต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะจ่ายให้ผู้เอาประกันเมื่อเกิดความเสียหายแล้วเท่านั้น!!!

แต่วันนี้เริ่มมีรูปแบบการประกันสุขภาพที่เน้นเรื่องการป้องกัน ใช้เทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาตรวจสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่มีปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือชีวิต

Fountain Health Insurance ปฏิวัติรูปแบบการประกันสุขภาพให้กับพนักงานบริษัท โดยเน้นเรื่องการป้องกันเป็นหลัก ตัวอย่างของการวินิจฉัยขั้นสูงประจำปีที่มีให้กับพนักงานทุกคน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ตรวจสมองแบบ MRI ตรวจหัวใจ ดูภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตันโดยใช้ AI ตรวจเลือดตรวจชิ้นเนื้อทดสอบหามะเร็ง ฯลฯ

สรุปแล้ว Fountain Health Insurance จะช่วยดูแลผู้เอาประกันในเชิงป้องกัน ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำนายสุขภาพก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรงจริง หากพบปัญหาสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้รับการรักษาทันที และมีโอกาสที่จะรักษาโรคให้หายขาดได้

รูปแบบการประกันสุขภาพแบบดั้งเดิม ผู้เอาประกันส่วนใหญ่จะไปรักษาเมื่อเจ็บป่วยรุนแรงเท่านั้น เพราะเงื่อนไขหลายอย่างในกรมธรรม์ไม่เปิดโอกาสให้ดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาทในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพก่อนที่มันจะรุนแรง มันสามารถคาดการณ์อนาคตได้

การทำ MRI สมองโดยใช้ AI ทำให้สามารถตรวจจับมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ตรวจหลอดเลือดโป่งพองในสมองได้ วิเคราะห์ความเสี่ยงของอัลไซเมอร์

การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ AI มาวิเคราะห์และคาดการณ์ ทำให้เห็นแนวโน้มก่อนที่จะเกิดหัวใจวายจริงๆ สามารถหาวิธีการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวาย

ผู้เอาประกันแต่ละคน จะมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กติดที่แขน สามารถติดตามระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอดทั้งวันเพื่อตรวจสอบกลูโคสอย่างต่อเนื่อง ดูผลกระทบของอาหาร การออกกำลังกาย การนอนหลับ

การตรวจเลือดประจำปีของผู้เอาประกัน สามารถตรวจหามะเร็งได้มากถึง 50 ชนิด โดยพบมะเร็งได้ตั้งแต่อยู่ในระยะ 0 หรือ 1 เป็นการวิเคราะห์ DNA ในพลาสมาของเลือด

ประกันสุขภาพรูปแบบใหม่นี้ เน้นการประกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ ไม่ใช้เพียงแค่ประกันเรื่องค่าใช้จ่าย

เทคโนโลยี ช่วยทำให้เกิดรูปแบบการประกันที่แท้จริง!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2309389495885726/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210