รถไฟที่ใช้พลังงานแรงโน้มถ่วงโลก แบตเตอรี่เริ่มชาร์จไฟเมื่อวิ่งลงเนิน รถไฟที่มีพลังงานให้ใช้แบบไม่รู้จบ

Loading

ในปี 2021 Fortescue Metals Group บริษัทขุดแร่ในออสเตรเลีย ใช้น้ำมันดีเซลสำหรับรถไฟในการขนถ่ายแร่จากเหมืองรวม 82 ล้านลิตร การออกแบบใหม่ และการเปลี่ยนรถไฟไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ จะทำให้ไม่ต้องใช้น้ำมันอีกต่อไป ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้น ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมโลก

รถไฟนี้มีชื่อว่า “Infinity Train” หมายถึงรถไฟที่มีพลังงานให้ใช้แบบไม่รู้จบ

มันเป็นรถไฟฟ้าที่ชาญฉลาด จะชาร์จไฟให้ตัวเองจนเต็มแบตเตอรี่ในขณะที่วิ่งไหลลงเนินพร้อมด้วยแร่ที่มีน้ำหนักมากซึ่งบรรทุกมาจากเหมือง มีการออกแบบพิเศษให้รถไฟไม่ต้องใช้พลังงานตอนวิ่งลงเนิน แต่ในทางตรงกันข้าม แรงโน้มถ่วงจะกลายเป็นพลังงานที่ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้เต็มโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบชาร์จจากภายนอก

รถไฟเปล่าที่ไม่ได้บรรทุกอะไรระหว่างทางขึ้นไปเหมือง จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้อยมาก แต่เวลาขากลับที่มีแร่บรรทุกอยู่เต็มทุกขบวนรถไฟ แรงโน้มถ่วงจากน้ำหนักบรรทุกจะทำให้รถไฟไหลลงเนินมาได้เอง ในขณะเดียวกันก็ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ด้วย ทำให้มีพลังงานเพียงพอสำหรับเที่ยวต่อไปของรถไฟเปล่าที่จะวิ่งขึ้นไปในเหมืองอีกครั้ง เป็นการใช้ประโยชน์จากฟิสิกส์ทั่วไปอย่างชาญฉลาด

Frotescue มีคำมั่นสัญญาต่อสาธารณะว่า จะลดการปล่อยคาร์บอนให้หมดไปจากการดำเนินการของเหมืองภายในปี 2030 และรถไฟพลังงานแรงโน้มถ่วงโลกจะทำให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้น รถไฟที่เติมพลังงานให้กับตัวเองได้ เป็นหนทางลดต้นทุนครั้งใหญ่ การบำรุงรักษาง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

เหมืองแร่ทั่วโลก ถูกตำหนิว่าเป็นผู้ปล่อยคาร์บอนรายใหญ่ของโลก แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้วิธีการเดียวกับ Infinity Train ก็จะมีพลังงานให้ใช้แบบไม่รู้จบ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/698124263678932/posts/2177245259100151/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210