Google เพิ่มฟังก์ชั่นช่วยค้นหา ‘จุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19’

Loading

Google ประเทศไทย รายงานว่า เพิ่มฟังก์ชั่นชุดคำถามและคำตอบบน Google Maps และ Search เพื่อช่วยในการค้นหาจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจุดจำหน่ายชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ใช้ตรวจได้ตัวยตนเอง

การทำงานของฟังก์ชั่นคำถามและคำตอบบน Maps และ Search นี้ จะเป็นแบบ Crowdsource ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาแบ่งปันข้อมูลด้วยการตอบคำถามที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดบริการตรวจหาเชื้อและจุดจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 จากสถานพยาบาล และร้านขายยาในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการช่วยเหลือจากคนไทยทุกคน เพื่อให้ผู้ค้นหาสามารถหาจุดให้บริการและจำหน่ายชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใกล้ตัวบน Google Maps ได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้…

-เปิด Google หรือ Google Maps ค้นหาโรงพยาบาล และร้านขายยาที่คุณมีข้อมูลการบริการตรวจหาเชื้อและการจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19

-ใส่ข้อมูลใต้หัวข้อ “คำถามและคำตอบ” เรื่องข้อมูลชุดตรวจโควิด-19 ต่อไปนี้

โรงพยาบาล: ที่นี่มีให้บริการตรวจโควิดหรือไม่? หากมี ท่านทราบหรือไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ร้านขายยา: ที่นี่จำหน่ายชุดตรวจโควิดด้วยตนเองหรือไม่? หากมี ชุดตรวจราคาเท่าไหร่?

การค้นหาข้อมูลบน Google Search นี้ เมื่อผู้ใช้งานมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ก็จะมีแผงข้อมูลที่แสดงข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงของวัคซีนปรากฏขึ้นมา

พร้อมกันนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การดูแลตนเอง และการรักษาภายใต้แท็บการป้องกันและการรักษา (Prevention and Treatment) ในภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้และจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO)

นอกจากนี้ Google ได้เพิ่มหน้าเว็บไซต์รวบรวมองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ ที่รับบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ เพื่อที่องค์กรเหล่านั้นจะได้นำไปช่วยเหลือยังพื้นที่ที่มีความจำเป็นสูงสุดอย่างเร่งด่วน

การสนับสนุนดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่ Google.org ได้มอบเงินสนุบสนุนจำนวน 300,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 10 ล้านบาท ให้กับองค์การยูนิเซฟและพันธมิตรในการขยายขอบเขตของการรับมือวิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา Google ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาด้านการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ผู้อื่น เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนในทุกๆ แพลตฟอร์ม

Google ตระหนักดีว่ายังมีสิ่งอื่นที่ต้องทำอีกมาก และจะยังคงมุ่งมั่นทำทุกอย่างที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ทั่วประเทศไทยในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/953747


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210