เด็กจีนโชว์เจ๋ง ใช้ AI ระบบดิจิทัล ปลูกผักกาดพันธุ์ใหม่ ชื่อ ‘กรุบกรอบ’

Loading

เด็กจีนโชว์ความเจ๋งของ AI และระบบดิจิทัลสุดล้ำ ในการเพาะปลูกและคิดค้นสายพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งเด็กคนนี้ได้ทำการปลูกผักกาดพันธุ์ใหม่ชื่อว่า ‘กรุบกรอบ’ ซึ่งใช้เวลาเพียง 90 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้

เด็กจีน ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะ และได้รับโจทย์ว่าให้ใช้ระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ให้กับผักกาด

สยงหยวนคอ ผู้แข่งขันจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เจียวทง ได้ปลูกผักกาดสายพันธุ์ใหม่ในตู้คอนเทนเนอร์ แบ่งการปลูกเป็น 9 ส่วน และสามารถปรับเปลี่ยนแสงภายในเพื่อการเพาะปลูกได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหลักการนี้จะทำให้เพิ่มผลผลิตได้ถึงประมาณร้อยละ 20 เลยทีเดียว

ปัจจุบันการทำเกษตรกรรมได้มีเทคโนโลยีเจ๋งๆเข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตเกษตรกรให้ดีและง่ายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ระบบ AI สามารถคำนวณทั้งอากาศ , ดิน , น้ำ องค์ประกอบต่างๆได้แม่นยำกว่ามนุษย์ หรือไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ไร้คนขับ ที่จะทำให้การเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น แถมยังไม่ต้องใช้แรงงานคน

อนาคตเราจะได้เห็นฟาร์มอัจฉริยะที่ไม่จำเป็นต้องใช้เกษตรกร และฟาร์มสามารถเพาะปลูกได้ด้วยตนเอง ซึ่งเทคโนโลยีจะสามารถช่วยให้เรามีพืชผลผลิตเพียงพอแต่ความต้องการได้ดีกว่าในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/835515


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210