คาดทั่วโลกใช้งาน 6G เชิงพาณิชย์ ช่วงปี 2030

Loading

เมื่อวันอาทิตย์ (6 มิ.ย.) สมุดปกขาวที่เผยแพร่โดยไอเอ็มที-2030 (6จี) โปรโมชัน กรุ๊ป (IMT-2030 (6G) Promotion Group) คณะทำงานที่ก่อตั้งภายใต้การแนะนำของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 คาดการณ์ว่าประชาคมโลกจะใช้งาน 6G เชิงพาณิชย์ประมาณปี 2030

สมุดปกขาวฯ ระบุว่าเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ยุคถัดไปจะเป็นการผสานรวมการประมวลผลขั้นสูง คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบล็อกเชน (blockchain) พร้อมเสริมว่าเครือข่าย 6G จะบูรณาการโลกกายภาพและโลกดิจิทัลเสมือนจริงอย่างลึกซึ้ง และสร้างโลกใหม่แห่ง “การเชื่อมต่ออัจฉริยะของทุกสิ่ง” และ “ฝาแฝดดิจิทัล”

มีการคาดการณ์ว่า 3จีพีพี (3GPP) องค์กรระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม จะริเริ่มการวิจัยและพัฒนา (R&D) 6G มาตรฐานเทคนิคระดับสากลภายในราวปี 2025 ก่อนการเปิดตัวเชิงพาณิชย์ราวปี 2030

ทั้งนี้ จีนอนุมัติการใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์ รวมถึงเริ่มวิจัยและพัฒนา 6G เมื่อปี 2019 อีกทั้งเสนอแนะการจัดสร้างแผนงานใช้เทคโนโลยี 6G ในอนาคตด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/photos/a.1660406490842033/2963979853818017


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210