การรถไฟฯ ร่วมกับ กฟผ. และ กฟน. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร และสถานีต้นทางบางซื่อ

Loading

การรถไฟฯ ร่วมกับ กฟผ. และ กฟน. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร และสถานีต้นทางบางซื่อ สำหรับใช้ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่สถานีกลางบางซื่อ และจะเริ่มเปิดให้ประชาชนทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงฟรีเดือนกรกฎาคมนี้

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร และสถานีต้นทางบางซื่อ เพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับสถานีกลางบางซื่อและโครงการรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างการรถไฟฯ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร และสถานีต้นทางบางซื่อครั้งนี้ ถือเป็นย่างก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ  เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับส่งจ่ายไฟฟ้าแก่สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางของไทยแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

นอกจากนี้ ยังใช้ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน  ซึ่งมีกำหนดเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีช่วงเดือนกรกฎาคม นี้ ก่อนจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจะเป็นระบบขนส่งทางรางที่ช่วยอำนวยความสะดวก เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างชานเมืองกับใจกลางเมืองเข้าด้วยกัน  อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดปัญหามลพิษ แก้ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อีกด้วย

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า สถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2560 และได้ส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีต้นทางบางซื่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  โดยมีรูปแบบเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซ เชื่อมโยงกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ และพระนครเหนือ  มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 230 กิโลโวลต์ รวม 4 วงจร ซึ่งถือเป็นการออกแบบและติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงแบบพิเศษที่มีเพียงต้นเดียวในประเทศไทย  สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 2,400 เมกะวัตต์ เทียบเท่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง และรองรับการใช้ไฟฟ้าของสถานีกลางบางซื่อ และโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน.เริ่มก่อสร้างสถานีต้นทางบางซื่อตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560  ซึ่งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้สูงถึง 1,800 เมกะโวลต์แอมป์  อีกทั้งยังออกแบบให้มีระบบสำรองไฟฟ้ากรณีเหตุฉุกเฉิน โดยเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกับ 3 สถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. และสายส่งไฟฟ้าสถานีย่อยข้างเคียงของ กฟน. ทำให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการสถานีกลางบางซื่อและโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้อย่างดี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Tuafakamanakom/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210