CE DAY 2022 SECURITY TRANSFORMATION CHALLENGE

Loading

CE Day 2022 งานสัมมนาประจำปี จัดโดย บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย(Security Systems) ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ(Intelligent Surveillance Solution) ระบบเครือข่ายสื่อสาร(Networking System) ระบบบันทึกข้อมูล(Video Storge) เครือข่ายไร้สายอัจฉริยะ(Wireless Mesh Network) ระบบสารสนเทศ(ICT) ไอโอที(IoT) และระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ(ITS) เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ คุณปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จัดงานภายใต้ธีม “Security Transformation Challenge” ความท้าทายในการปฏิรูปเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ การบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับภารกิจองค์กรด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยอัจฉริยะ จึงมุ่งเน้นให้ความรู้ในการปรับใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI Technology) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน

ภายในงาน ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทย ไอโอที บรรยายในหัวข้อ Digital to IoT Transformation Challenge ต่อด้วยการบรรยายนวัตกรรมเทคโนโลยีจากผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Avigilon a Motorola Solutions Company, HID Global, Quantum Technology, Anywhere Network Inc, Hanwha Techwin & AETEK Industrial Switch  พร้อมชม Live Demonstration ผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดตลอดงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Security Transformation Challenge” ความท้าทายในการปฎิรูปเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดร.ชัยพร ทบแป ประธานคณะกรรมการร่างมาตรฐานปฏิบัติระบบโทรทัศน์วงจรปิด วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) และคุณชัยยุทธ์ สุพัฒนโสภณ กรรมการบริหาร บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้

พวกเราทีมงาน คอมม์เอ็กซ์เพรส ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ พันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมต่างๆ  ในการตอบรับ และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ พวกเราเชื่อว่า องค์ความรู้ในงานวันนี้ จะสามารถเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และจะเป็นการจุดประกายครั้งสำคัญ ในการผลักดัน ต่อยอดการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยอันทันสมัย มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกหน่วยงาน ในการเฝ้าระวัง ลดความสูญเสีย ลดภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับสังคม และประเทศไทยของเรา

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือนัดชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ได้ที่ บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2187-2229 www.commexpress.co.th

บริษัท คอมม์เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
15/8 ซอยพระรามเก้า 55 (วิเศษสุข 4)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Phone : +662-187-2229 (auto)
Fax : +662-187-2230
Email : info@commexpress.co.th,
sales@commexpress.co.th
LINE : @commexpress
www.commexpress.co.th


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210