บริษัทจะแข่งขันไม่ได้ ถ้าไม่ได้ใช้ AI

Loading

AI ไม่ใช่แค่คำฮิตติดหู แต่เป็นตัวเปลี่ยนเกมวิธีการทำงานทั่วโลก

สำหรับองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ถ้าใครยังไม่ได้นำ AI หรือ GenAI มาใช้ หมายถึงบริษัทกำลังเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และในระยะยาวผลประกอบการจะแสดงให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากขึ้น

หากเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้ใช้ GenAI บริษัทที่นำ GenAI มาใช้ จะทำงานเสร็จเร็วกว่า ต้นทุนต่ำกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า

การมาถึงของ GenAI และความแพร่หลายของมัน จะเหมือนกับการมาถึงของอินเตอร์เน็ตในยุค 90 องค์กรไหนไม่ใช้ หรือเอามาใช้ช้าไป ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่

สำหรับคนทำงาน GenAI ไม่ได้มาแย่งงานใคร แต่มันมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับทุกคน มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทุกคนขาดไม่ได้ มันช่วยทำให้งานออกมาดีขึ้น เสร็จเร็วขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น ผลักดันให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงานไปสู่จุดสูงสุดได้

นายจ้างที่ตื่นตัวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ต้องการคนที่ใช้ GenAI เป็น มีความสามารถในการ Prompt คุยกับ AI ได้ สั่งงานให้มันทำงานตามที่ต้องการได้ถูกต้อง

คนทำงานยังไม่ตกงาน แต่คนที่ใช้ AI ไม่เป็น จะถูกแทนที่ด้วยคนที่ใช้ AI เป็น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=912237914248219&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210