คอมพิวเตอร์ชีวภาพเริ่มเป็นเรื่องจริง เซลล์สมองมนุษย์ทำงานเชื่อมต่อชิป

Loading

งานวิจัยของ Indiana University Bloomington ที่เผยแพร่ใน Nature Electronics วันที่ 11-12-2023 รายงานว่านักวิทยาศาสตร์สามารถสร้าง Brain Organoid จากสเต็มเซลล์

กลุ่มเซลล์สมองที่เป็นสารอินทรีย์ซึ่งเติบโตในห้องปฏิบัติการ ได้แสดงศักยภาพในฐานะคอมพิวเตอร์ชีวภาพลูกผสมแบบใหม่

เซลล์สมองของมนุษย์ที่เชื่อมต่อกับชิปอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า Brainoware สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือ AI เป็นระบบไฮบริดที่สามารถประมวลผล เรียนรู้ และจดจำข้อมูลได้ สามารถทำหน้าที่คำนวณง่ายๆได้

นักวิจัยพบว่า มันสามารถทำงานด้าน Speech Recognition ได้

มีการทดสอบโดยใช้คลิปเสียง 240 คลิปจากคน 8 คนที่ออกเสียงสระภาษาญี่ปุ่น และมันสามารถถอดรหัสสัญญาณจากการบันทึกเสียงได้ แต่ผลการทดสอบคอมพิวเตอร์ชีวภาพในครั้งนี้ ยังมีความแม่ยำต่ำอยู่ที่ประมาณ 78% ยังสู้ AI จดจำเสียงพูดที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้

นักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์มานานหลายทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ความพยายามในการสร้างคอมพิวเตอร์ชีวภาพก็มีมานานแล้ว แต่ไม่เคยมีใครทำสำเร็จจริง

รายงานผลการศึกษาครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ก้าวหน้าจริง และมีการคาดหมายว่าจะนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆตามมาอีกมาก

สมองมนุษย์คงไม่สามารถจดจำได้เท่าคอมพิวเตอร์ แต่สามารถทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าคอมพิวเตอร์ หากมีการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ค้นพบในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเราอาจได้เห็นคอมพิวเตอร์ไฮบริดที่ทำงานร่วมกับสมองมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ

คอมพิวเตอร์ไฮบริด อาจมีความคิดสร้างสรรค์แบบเดียวสุดยอดมนุษย์ และรวมถึงการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ถ้าคิดให้ไกลออกไปอีก นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบเดียวกับมนุษย์ ซึ่งจะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในระยะยาว….

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=808811764590835&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210