ให้คนใช้ EV มากขึ้น ธนาคารในออสเตรเลียเลิกเตรียมปล่อยสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในปี 2025

Loading

ธนาคารแห่งหนึ่งในออสเตรเลียได้ประกาศเตรียมเลิกปล่อยสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันภายในปี 2025 เนื่องจากต้องการผลักดันให้คนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงกังวลในเรื่องสภาวะโลกร้อนที่กำลังสร้างผลกระทบอย่างมากอยู่ในทุกวันนี้

Bank Australia ธนาคารเก่าแก่อีกรายในประเทศออสเตรเลียเตรียมที่จะยกเลิกการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันภายในปี 2025 และมองว่านโยบายดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อที่จะทำให้ออสเตรเลียมีรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงทำให้ประชาชนเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นด้วย

Sasha Courville ผู้บริหารของธนาคารได้กล่าวว่า สิ่งที่ธนาคารทำนั้นได้ส่งสัญญาณไปถึงผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ว่าควรที่จะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากนี้ เพราะเกี่ยวข้องทั้งสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไป รวมถึงการประหยัดต้นทุนตลอดการใช้งาน ขณะที่ธนาคารเลือกปี 2025 ที่จะยกเลิกสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและเร็วที่สุดที่จะผลักดันเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ธนาคารรายดังกล่าวยังมองว่าถ้าไม่ยกเลิกสินเชื่อสินเชื่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันจะทำให้เหมือนล็อกลูกค้าให้ใช้เครื่องยนต์สันดาปที่ปล่อยมลพิษที่สูงขึ้น แถมยังมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นในระยะยาว

ข้อมูลจากรัฐบาลออสเตรเลียนั้น ปัจจุบันออสเตรเลียมีจำนวนรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 2% เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกมากถึง 5 เท่า นั่นทำให้รัฐบาลออสเตรเลียพยายามที่จะผลักดันให้มีผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากขึ้น

ไม่เพียงเท่านี้ ผลวิจัยจาก Australia Institute ยังชี้ว่าถ้าหาก 6 ปีที่แล้วออสเตรเลียได้นำนโยบายรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในประเทศจะช่วยให้ออสเตรเลียสามารถประหยัดเงินได้ปีละ 5,900 ล้านเหรียญออสเตรเลียจากการใช้พลังงานประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียกำลังออกมาตรการผลักดันให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ธนาคารจะยังปล่อยสินเชื่อสำหรับรถยนต์มือสองที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันอยู่ โดยธนาคารได้กล่าวว่าถ้าหากตลาดรถยนต์มือสองนั้นเต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าแล้วธนาคารก็จะยกเลิกสินเชื่อดังกล่าวทันที

แหล่งข้อมูล

https://positioningmag.com/1397101


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210