เทคโนโลยีเอไอช่วยเกษตรกรวางแผนเพาะปลูก

Loading

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภาวะขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร

กว่าครึ่งของไวน์ที่ผลิตในออสเตรเลีย มาจากองุ่นจากไร่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย อุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้ให้ประเทศถึงปีละ 3 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่การชลประทานสำหรับไร่องุ่นนั้น ต้องอาศัยการจัดการปรับสภาพต่าง ๆ จนเหมาะสมลงตัวอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้องุ่นคุณภาพสูงในปริมาณมากพอเพื่อการค้า

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดที่ออสเตรเลียกำลังพัฒนาระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์ สามารถดูแลเฝ้าระวังผลผลิตของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

สุชีรา มาไกวร์ พาไปชมการใช้เทคโนโลยีเอไอเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

แหล่งข้อมูล

https://www.bbc.com/thai/other-news-58174275


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210