5 อาชญากรรมที่มากับเทคโนโลยี

Loading

แม้เทคโนโลยีจะช่วยในการอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก แต่สิ่งที่แฝงตามมาก็คือกลุ่มมิจฉาชีพ ก็ได้คิดค้นวิธี ก่ออาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเช่นกัน และอาชญากรรมใดบ้างที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะได้รู้เท่าทัน กลโกงของกลุ่มมิจฉาชีพ จะได้ระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อต่อไป

1 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวอย่าง การเอารูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนเช่นการก๊อปรูปสินค้า ของคนอื่น มาใช้ขายสินค้าตัวเอง

2 เครือข่ายการค้ามนุษย์และค้าประเวณีในรูปแบบต่างๆ

ตัวอย่าง การค้าประเวณีเด็กต่ำกว่า 18 ปี บังคับฝืนใจ รวมถึงการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก

3 การหมิ่นประมาทออนไลน์

ทั้งการโพสต์ด่าผู้อื่น และโพสต์ประจานผู้อื่น

4 เครือข่ายแก๊งอาชญากรในรูปแบบต่างๆ

ทั้งเครือข่ายหลอกให้รัก (Romance scam), เครือข่ายปลอมอีเมลหลอกโอนเงิน (Business E-mail Compromise), และแก๊ง call center เป็นต้น

5 ฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน

ทั้งการสั่งซื้อของแล้วได้ของอีกอย่าง หรือไม่ได้รับสินค้าเลย, หลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบออนไลน์, หลอกลงทุนในเงินดิจิตอล เป็นต้น

ที่มา : กองบังคับการปราบปราม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/101464297954419/posts/664466478320862/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210