ผลสำรวจพบ คน Gen Z และ Millennials เกือบครึ่ง แอบใช้ AI ช่วยในการทำงาน โดยไม่บอกเจ้านาย

Loading

Advertising Week Europe ได้ทำการสำรวจการใช้งาน AI ในการทำงาน ของคนในสหราชอาณาจักร กว่า 1,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 16 – 79 ปี พบว่าการใช้ AI ช่วยในการทำงาน กลายเป็นเรื่องปกติ ของคนในบางช่วงอายุ ไปเสียแล้ว..

สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด ที่ Advertising Week Europe พบ ก็คือ กลุ่มคน Gen Z กว่า 42% ใช้ AI ในการทำงาน แต่กลับไม่กล้าบอกเจ้านายของตัวเอง เช่นเดียวกันกับกลุ่มคน Millennials กว่า 40% ที่มีพฤติกรรมการใช้งาน AI ในการทำงาน ในรูปแบบเดียวกัน

หรือนั่นก็หมายความว่า กลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี “เกือบครึ่ง” ใช้ AI ในการทำงาน แต่กลับไม่กล้าบอกเจ้านายของตัวเอง

ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งกลุ่มคน Gen Z และ Millennials ไม่กล้ายอมรับตรง ๆ ว่าใช้ AI เป็นตัวช่วยในการทำงาน ก็เป็นเพราะ “กฎระเบียบ” ของบริษัทที่ยังไม่ชัดเจน ว่าอนุญาตให้พนักงานใช้ AI ในการทำงานได้จริงหรือไม่..

โดย Advertising Week Europe พบด้วยว่า กว่า 2 ใน 3 ของบริษัทในสหราชอาณาจักร ที่ทำการสำรวจ ไม่มีกฎระเบียบด้านการใช้งาน AI ภายในองค์กร

อย่างไรก็ตาม การใช้งาน AI ในการทำงานนั้น จะมีความแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ และอายุงาน ของพนักงานแต่ละคน เพราะ Advertising Week Europe พบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 15 ปี จะใช้ AI ในการทำงานเพียง 31% เท่านั้น ในขณะที่พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 15 ปี จะใช้ AI ในการทำงาน ในสัดส่วนที่สูงถึง 62%

ที่ผ่านมา การใช้งาน AI ในการทำงาน เป็นประเด็นที่ได้รับการ “ถกเถียง” กันอยู่เสมอ ว่าสามารถทำได้หรือไม่ หรือบางบริษัท ก็เริ่มประกาศห้ามพนักงานใช้ AI ในการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ก็คือ Apple ที่ประกาศห้ามพนักงาน ใช้ ChatGPT ในการทำงาน เนื่องจากมีความกังวลว่า ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท อาจรั่วไหลออกไปได้..

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/MarketThinkTH/photos/a.1393665140725873/6135590263199980/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210