การเสวนาเรื่องแนวโน้มธุรกิจดิจิทัลและโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากมณฑลจื้อเจียง

Loading

ลงทะเบียนวันนี้! http://tiny.cc/fmrluz

เพื่อเข้าร่วมการเสวนาเรื่องแนวโน้มธุรกิจดิจิทัลและโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากมณฑลจื้อเจียง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคน 2564 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. ผ่าน Zoom

จัดโดย สำนักงานพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียง ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สมาคมไทยไอโอที


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210