สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดตำรวจโลก

Loading

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดตำรวจโลก (World Police Summit) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค.

ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีองค์กรตำรวจดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้องค์กรตำรวจจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้นํานวัตกรรมที่นําไปใช้ในการบังคับใช้ กฎหมายมาแบ่งปันและให้ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังมีการจัดประกวดความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานตำรวจ โดยมีผู้แทนตำรวจจาก 29 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรของรัฐ 19 หน่วยงาน องค์กรทาง วิชาการ 13 องค์กร และองค์กรเอกชนอีกกว่า 17 องค์กร เข้าร่วมการประชุมสุดยอด

ผลปรากฏว่า โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับรางวัลประเภทการป้องกันอาชญากรรม (Crime Prevention) จาก พล.ต.ท.Abdullah Khalifa Al Marri ผู้บัญชาการตำรวจเมืองดูไบ เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดตำรวจโลก ในด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (The Best Experience in Community Policing) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับ องค์กรตำรวจที่มีผลงานในการพัฒนาแนวคิดตำรวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

โดยโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ โครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นโครงการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ริเริ่มดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญคือการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งหมายสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ เกิดขึ้นในชุมชน โดยการนํานวัตกรรมสมัยใหม่ ตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ มาช่วยในการทำงานของตำรวจ เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมลดลงและมีความเชื่อมั่นใน ประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตำรวจเพิ่มมากขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิดที่สามารถติดตามอัตลักษณ์ของผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะเป็นภัยต่อประชาชนและยังให้การช่วยเหลือได้ไม่เกิน 15 นาทีจากจุดเกิดเหตุ ซึ่งมีการติดตั้งระบบไปแล้วกว่า 100 สถานีใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

การได้รับรางวัล The Best Experience in Community Policing จากโครงการ Smart Safety Zone 4.0 บนเวทีการประชุมระดับโลกครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการทำงาน ตามวิสัยทัศน์ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ที่ต้องให้การสำนักงานตำรวจแห่งชาติ “เป็นหลักประกันความ ยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล”ได้อย่างแท้จริง

แหล่งข้อมูล

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294164869490445&id=100066908019346&sfnsn=mo


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210