ระบบ Net Metering จูงใจคนไทย ใช้พลังงานสะอาด แต่ทำไม ? ไทยถึงยังไม่พร้อม !

Loading

ระบบ Net Metering ถือว่าเป็นระบบที่ดี และจะช่วยจูงใจให้ประชาชน คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาด แล้วทำไม? รัฐบาลถึงยังไม่พร้อมการออกมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนใน “ประเทศไทย” ได้ใช้งาน

ไทยกำลังเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดอย่างเต็มตัว เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อลดอุณหภูมิ แก้ปัญหาหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนโยบายโซลาร์ภาคประชาชนของประเทศไทย ถือเป็นอีกโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้เอง ในอัตรารับซื้อ 2.20 บาท

ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้ใช้เองส่วนใหญ่อยากให้รัฐผลักดันให้เกิดคือ การส่งไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้เข้าระบบเพื่อหักลบจากหน่วยไฟฟ้าที่ประชาชนใช้ไฟฟ้าในเดือนถัดไปที่เรียกว่าระบบ หรือที่เรียกว่า Net Metering  โดยล่าสุด ที่ประชุมครม.รับทราบผลการศึกษาการดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน พบว่าประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ระบบ Net Metering ได้โดยมีเหตุผลหลักๆ ดังนี้  

  1. ด้านระเบียบและข้อกฎหมาย
  2. ด้านเทคนิคและวิธีการที่เกี่ยวข้อง
  3. ด้านผลกระทบต่อประเทศและประชาชนโดยรวม

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสรุปว่าประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ระบบ Net Metering ได้แต่รัฐบาลยังคงมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาแบบเดิม คือให้ประชาชนสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่เหลือดังกล่าวขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอัตรารับซื้อ 2.20 บาท

ความคืบหน้าเรื่องนี้ ล่าสุดกระทรวงพลังงาน ชี้แจงว่า ระบบ Net Metering ถือว่าเป็นระบบที่ดี ที่จะช่วยจูงใจให้ประชาชนหันมาเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาดจากปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าฟอสซิลขนาดใหญ่ ที่มาจากถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งยังถือว่าเป็นพลังานที่ไม่สะอาด 100%

พลังงานแสงอาทิตย์ถือว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ผ่านมาตรการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อประดับครัวเรือนในราคาหน่วยละ 2.20 บาทก่อนแม้ว่าการผลิตไฟสะอาดใช้เองจะไม่มีต้นทุนจากเชื้อเพลิง แต่ยังมีต้นทุนจากโครงข่ายระบบไฟฟ้า เช่น เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลง และมิเตอร์ เป็นต้น ดังนั้นหากจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าหายไปเพราะหันไปใช้โซลาร์รูฟท็อป ต้นทุนการลงทุนดังกล่าวก็จะถูกเกลี่ยให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่กว่า 20 ล้านราย ที่ไม่มีกำลังติดตั้ง​โซลาร์รูฟท็อปทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นการใช้ระบบ Net Metering จึงส่งเสริมการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก ไม่ได้เน้นให้ผลิตเพื่อการขายไฟฟ้า จึงเห็นว่าการกำหนดราคาที่รับซื้อจึงถูกกว่าราคาค่าไฟปกติ เพราะไม่มีต้นทุนเท่ากับไฟฟ้าปกติที่ใช้กัน

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/keep-the-world/energy/841159


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210