ทำไมเกาหลีใต้ ถึงจะสร้าง ‘เมืองลอยน้ำ’ แห่งแรกของโลก

Loading

เพิ่งมีการประกาศสร้าง ‘เมืองเมตาเวิร์สแห่งแรกของโลก’ ไปไม่ทันไร ล่าสุดเกาหลีใต้ประกาศสร้าง ‘เมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก’ ตามมาติดๆ

โดยมี ‘ปูซาน’ เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีเป็นหน่วยงานตัวตั้งตัวตีในการสร้างเมือง จริงๆ แล้วเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกนี้สร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์อะไรมาดูกัน

[เมืองลอยน้ำคืออะไร]

จุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกเริ่มต้นขึ้น ณ วันที่ 18 พ.ย. 2564 ที่ 3 หน่วยงานอย่าง ‘นครปูซาน’ ร่วมกับ UN-Habitat และบริษัท OCEANIX ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์ตกลงจะสร้างเมืองลอยน้ำต้นแบบความยั่งยืนแห่งแรกของโลกขึ้น ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

‘เมืองลอยน้ำ’ หรือว่า Oceanix City แห่งนี้เป็นเมืองลอยน้ำบนมหาสมุทรจริงๆ โดยจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอยตัวรูปร่างหกเหลี่ยมที่แต่ละพื้นที่สามารถเชื่อมต่อกันได้เรื่อยๆ จนกลายเป็นเมืองในที่สุด คาดว่าในแต่ละพื้นที่จะสามารถจุประชากรได้กว่า 300 คน และเมื่อรวมทั้งหมดจะมีประชากรในเมืองกว่า 10,000 คน

Oceanix City เป็นเมืองที่มีแนวคิดหลักอย่าง ‘ความยั่งยืน’ โดยมีเป้าประสงค์ให้เมืองสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณูปโภคอย่างน้ำหรือไฟ ที่จะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์และระบบกลั่นน้ำจืด รวมถึงด้านอาหารก็สามารถทำเกษตรเพื่อบริโภคเองได้

นอกจากนั้น องค์กรผู้สร้างทั้งสามยังยืนยันว่า เมืองลอยน้ำแห่งนี้จะสร้างโดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ในฐานะประเทศเจ้าภาพอีกด้วย

โดยคาดว่าจะสร้าง Oceanix City แล้วเสร็จในปี 2025 และปูซานจะกลายเป็นต้นแบบเมืองลอยน้ำที่จะขยายผลไปสู่เมืองอื่นๆ ทั่วโลก

[ทำไมต้องเมืองลอยน้ำ]

ส่วนเรื่องที่ว่า “ทำไมถึงต้องมาจับมือร่วมกันสร้างเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก?” ภายในแถลงการณ์ร่วม 3 องค์กร อธิบายเอาไว้ว่า ปัจจุบันเมืองชายฝั่งทะเลกำลังถูกคุกคามจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change)

โดยเมืองต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทยอยถูกภัยพิบัติทางน้ำทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไปมหาศาล และทำให้ผู้คนมากมายต้องอพยพถิ่นฐานจาก ‘บ้าน’ ของตัวเอง

ขณะที่ 2 ใน 5 ของผู้คนทั่วโลกนั้นอาศัยอยู่ในระยะ 100 กิโลเมตรจากชายฝั่ง และเมืองใหญ่ของโลกว่า 90% ล้วนมีความเสี่ยงต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

ทำให้เมืองชายฝั่งทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร์ที่ตั้ง

เมื่อประชากรของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ยิ่งบีบให้ประชากรในพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มจำนวนขึ้น ขณะที่เมืองไม่มีพื้นที่สำหรับขยายตัวอีกต่อไป ทำให้ต้นทุนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและครอบครัวยากจนถูกบีบให้ต้องย้ายถิ่นฐานออกไปในที่สุด

ดังนั้น เมืองลอยน้ำจึงต้องเกิดขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วมสูงให้กับประชาชน พร้อมๆ ไปกับทำหน้าที่ผลิตอาหาร พลังงาน และน้ำจืดในระบบปิดที่สมบูรณ์และไม่สร้างขยะ

พัค ฮอง-จุน นายกเทศมนตรีปูซาน เปิดใจเล่าว่า “เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในเมืองชายฝั่งทะเล เราจึงจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ที่ผู้คน ธรรมชาติ และเทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมกันได้ จึงไม่มีที่ที่จะดีไปกว่า ‘ปูซาน’ ที่จะเป็นก้าวแรกสู่การตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืนของมนุษย์ในมหาสมุทร”

สรุป คือ Oceanix City หรือเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกที่จะเกิดขึ้นที่ปูซานนั้นเกิดขึ้นด้วยความพยายามจะหาทางรอดใหม่ให้มนุษยชาติสามารถอยู่ร่วมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ ขณะได้ ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดด้านความยั่งยืน

มาจนถึงตอนนี้แล้วเราอาจต้องเริ่มหันมามอง ‘กรุงเทพมหานคร’ ของเราที่เป็นหนึ่งในเมืองเสี่ยงจมน้ำติดอันดับท็อปของโลกจากการสำรวจของ จอห์น อิงก์แลนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระดับความสูงของน้ำทะเลนั้นได้ทำอะไรไปแล้วบ้างในเวลานี้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/todaybizview/photos/a.111593034412889/238259628412895/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210