“กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” คืออะไร อยู่ตรงไหนในค่าน้ำมัน?

Loading

รู้หรือไม่ ว่าในราคาน้ำมันแต่ละลิตรที่เราจ่ายไป ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ต้องนำส่งเข้า “กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันและช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก โดยเมื่อเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะลดอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนลงจนอาจจะไม่เก็บ หรือนำเงินออกมาชดเชย เพื่อที่ผู้ค้าจะได้ไม่ต้องปรับขึ้นราคาน้ำมันอย่างรวดเร็วเท่ากับการปรับตัวขึ้นของราคาตลาดโลกจนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

ในกรณีที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะพิจารณาเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่มเพื่อทดแทนเงินที่ชดเชยไปและเพื่อสำรองไว้ใช้รับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

*นอกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีภาษีและกองทุนอื่นที่ภาครัฐเป็นผู้กำหนด โดยมีอัตราแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของภาษีและกองทุนแต่ละชนิด โดยสำหรับภาษีและกองทุนชิดเดียวกันยังมีอัตราที่เรียกเก็บออกไปแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับน้ำมันแต่ละชนิดอีกด้วยครับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/ORofficialTH/photos/a.120835406108460/391143785744286/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210