VS MIC 9000i 9mm

Loading

ด้วยความทนทานและชาญฉลาดของกล้อง MIC IP fusion 9000i 9mm ที่เป็นการรวมตัวกันของกล้องถ่ายภาพความร้อนและกล้องรุ่น starlight 1080p และเทคโนโลยี metadata fusion ทำให้สามารถผสานข้อมูลการตรวจจับวัตถุจากกล้องความร้อนและกล้องออพติคอลเข้าด้วยกัน แล้วสตรีมภาพแสดงผลเป็นภาพเดียว อีกทั้งยังสามารถตีความข้อมูลวิดีโอได้โดยตรงตั้งแต่ต้นทางในทุกสภาพอากาศรวมถึงฟ้าผ่า

MIC IP fusion 9000i เลนส์ 9 มม. ช่วยลดต้นทุนการรักษาความปลอดภัย และมาพร้อมกับมุมมองของกล้องที่กว้างขึ้น (70×52 องศา) จึงตรวจตราได้ครอบคลุม 360 องศา ภายใน 30 วินาที ด้วยการตั้งตำแหน่งการหมุนอัตโนมัติล่วงหน้า เพียงแค่ 6 จุดเท่านั้น นอกจากนี้ Bosch ยังมีเลนส์ 19 มม. และ 50 มม. รองรับการใช้งานระยะที่ไกลยิ่งขึ้น และมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เช่น การลาดตระเวนชายแดน ในช่องทางการขนส่ง หรือรันเวย์สนามบิน

เรียนรู้เพิ่มเติม https://bit.ly/3MDJSRs

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ LINE ID @BoschSecurityTH หรือ info.security@th.bosch.com

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 5
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล info.security@th.bosch.com
เว็บไซต์ www.boschsecurity.com/th

LINE BoschSecurityTH


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210