ชาวนาในเวียดนามใช้แอปฯ ทางโทรศัพท์ช่วยปกป้องนาข้าวจากน้ำเค็มรุกล้ำ

Loading

เวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาบางส่วนยังคงเผชิญภัยคุกคามจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม พื้นที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวราวครึ่งหนึ่งของเวียดนาม เผชิญปัญหานี้มาเป็นเวลานานแล้ว

กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม และรัฐบาลเวียดนามได้พัฒนาแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือสำหรับจับตามองข้อมูลความเค็มของน้ำและช่วยให้ชาวนารักษาผลผลิตข้าวของตัวเองไว้ได้

แหล่งข้อมูล

https://www.bbc.com/thai/international-57463456


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210