กองทัพอากาศสหรัฐ ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “SPACEVERSE”

Loading

กองทัพอากาศสหรัฐ (The United States Air Force) ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “SPACEVERSE” สำหรับใช้บนโลก Metaverse เพื่อใช้เป็นอีกทางในการช่วยฝึกกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยกองทัพอากาศสหรัฐ พยายามจะหายุทธวิธีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อเข้ามาช่วยปรับปรุง และพัฒนากองกำลังของประเทศให้สามารถประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกนักบินรบ, การลงภาคพื้นดิน และวิศวกรที่เกี่ยวข้องในภารกิจ ที่บางทีอาจต้องใช้เวลานานหลายปีในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Metaverse จะสามารถช่วยร่นระยะเวลา รวมถึงยังประหยัดต้นทุนที่มาจากภาษีของประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอนาคต กองทัพอากาศจะสามารถใช้ทรัพยากรเพียงน้อยนิด เพื่อจำลองการฝึกอบรมของกองทัพอากาศ

นอกจากนี้ ยังสามารถนำเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว มาใช้ร่วมกับโลกเสมือน เช่น ReadSpeaker ผู้ฝึกสอนนักบิน AI ที่จะคอยอ่านเอกสารให้นักบินฟังได้ในระหว่างการฝึกบิน ซึ่งจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการฝึกฝนให้กับนักบินได้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1387231808035873/posts/4968852596540425/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210