กระทรวงกลาโหมสหรัฐ เตรียมยกเครื่องไซเบอร์ ปล่อยแผน Zero Trust กันถูกแฮก

Loading

กลาโหมสหรัฐฯ เตรียมยกเครื่องระบบไซเบอร์ ใช้แนวคิด Zero Trust ให้ระบบตรวจสอบทุกอย่าง แม้จะเป็นคนที่ไว้วางใจ

กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ (Department of Defense) เตรียมยุทธศาสตร์และแผนงาน (Roadmap) ใหม่ โดยใช้แนวคิด Zero Trust เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล และการโจมตีทางไซเบอร์ ของเหล่าแฮกเกอร์จากทั่วโลก

แนวคิด Zero Trust คือ แนวคิดของระบบที่ไม่เชื่อถือใครเลย เช่น นายพล A เข้าระบบผ่านคอมพิวเอตร์เครื่องนี้เพื่อทำงาน ในการใช้งานก็ต้องมีการยืนยันว่า เป็น นายพล A จริงไหม ? ทั้ง ๆ ที่เครื่องก็ตั้งอยู่ในห้องนายพล หรือแม้กระทั่งการจะทำอะไรก็ต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาทิ การใส่รหัส OTP เพิ่มเติมจาก Password ปกติ

แนวคิด Zero Trust เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายฝ่ายจะช่วยลดการโจรกรรมข้อมูลและโจมตีทางไซเบอร์ของเหล่าแฮกเกอร์ได้ สังเกตุจากชีวิตประจำวันเรา เวลาเราจะซื้อสินค้า หรือจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ก็ต้องกรอกรหัส OTP เป็นต้น

นโยบาย-วิสัยทัศน์ Zero Trust ของ กลาโหม สหรัฐฯ

  • วัฒนธรรม Zero Trust : เริ่มให้กำลังพลทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Zero Trust ทั้งการใช้งานและฝึกอบรม
  • ฐานข้อมูลแบบ Zero Trust : ใช้แนวคิดดังกล่าวทำให้ Zero Trust มาใช้ในงานระบบฐานข้อมูลกองทัพ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
  • Technology Acceleration : สนับสนุนการพัฒนาของเทคโนโลยีให้ไปได้อย่างรวดเร็ว หรือสูงกว่าที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมี
  • ทำให้ Zero Trust ใช้ได้จริง : สนับสนุนทุกส่วนของกองทัพในการทำให้นโยบายนี้เป็นจริง ทั้งใส่ไว้ในแผนงานระดับล่าง ระดับนโยบาย และการทำงานในทุกระดับ

การปรับใช้นโยบาย Zero Trust ของกลาโหม สหรัฐฯ ในครั้งนี้ กระทรวงฯ เชื่อว่าจะสามารถต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้

แหล่งข้อมูล

https://www.thansettakij.com/technology/548507


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210