อเมริกาพิจารณาแบนการใช้เตาแก๊ส ผลวิจัยชิ้นชี้เป็นต้นเหตุโรคหอบหืดเด็ก

Loading

หน่วยงานด้านความปลอดภัยผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา กำลังพิจารณาแบนไม่ให้ใช้เตาแก๊ส เพราะเป็นห่วงเรื่องปัญหาสุขภาพ

งานวิจัยชิ้นใหม่ที่นำเสนอใน International Journal of Environment Research and Public Health รายงานผลสรุปว่า 12.7% ของโรคหอบหืดในวัยเด็กในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุมากจากการใช้ เตาแก๊ส

ในอดีตที่ผ่านมา ไม่ค่อยมีการศึกษาผลกระทบต่อประชากรจากการปรุงอาหารด้วยแก๊ส แต่ผลการวิจัยล่าสุด เห็นการเชื่อมโยงกับโรคหอบหืดในเด็กอย่างชัดเจน และยังเป็นสาเหตุของโรคอีกหลายชนิด รวมถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม

การใช้เตาแก๊สในอินดอร์ หรือพื้นที่ปิดที่อยู่ในร่ม ทำให้สิ่งที่หลงเหลือจากการเผาไหม้วนเวียนอยู่ในพื้นที่ปิด เป็นอันตรายต่อผู้คนในพื้นที่ หากมีช่องหรือท่อระบายอากาศจากการเผาไหม้ จะช่วยลดปัญหาไปได้บ้าง

ในปัจจุบัน เตาแก๊ส มีใช้ในบ้านที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 35% เป็นต้นเหตุของการปล่อยมลพิษทางอากาศหลายอย่าง เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และยังรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ EPA และองค์การอนามัยโลกระบุว่า ไม่ปลอดภัย และมีส่วนเชื่อมโยงกับกับ โรคทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และ ภาวะสุขภาพอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามรายงานของสถาบันต่างๆ เช่น Institute for Policy Integrity และ The American Society

Consumer Reports ประจำเดือนตุลาคม 2022 กระตุ้นให้ผู้บริโภคที่วางแผนจะซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ พิจารณาเลือกใช้เตาไฟฟ้า เพราะมีผลการทดสอบพบว่า มีก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ในระดับสูงที่เกิดจากเตาแก๊ส การใช้ เตาแก๊ส ในบ้าน หมายถึงการสร้างมลพิษภายในบ้าน!!!

หน่วยงานด้านความปลอดภัยผู้บริโภคของหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา กำลังพิจารณาที่จะแบน การใช้เตาแก๊ส ห้ามผลิต ห้ามขาย ห้ามนำเข้าประเทศ

สำหรับประเทศไทย บ้านส่วนใหญ่กำลังใช้ เตาแก๊ส บ้านไหนเป็นครัวในพื้นที่ปิดจะยิ่งมีปัญหามากกว่า การศึกษาชี้ชัดแล้วว่า สิ่งที่เหลือจากการเผาไหม้ของ เตาแก๊ส อันตรายต่อสุขภาพของคนที่อยู่ในบ้าน

สำหรับคนที่ยังใช้ เตาแก๊ส ต้องหาทางลดปัญหาของตัวเอง อย่าให้เด็กอยู่ใกล้ครัวขณะทำอาหาร และมีระบบระบายอากาศที่ดี หรืออาจต้องเปลี่ยนไปใช้เตาไฟฟ้า

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2448116872012987/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210