ผลสำรวจความคิดเห็นผู้นำธุรกิจ USA ในเรื่อง ChatGPT

Loading

นับตั้งแต่การเปิดตัว ChatGPT เมื่อวันที่ 30-11-2022 แชทบอทที่สามารถสื่อสารกับคนเหมือนคนมาตอบเอง ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังไปทั่วโลก

เราได้ยินผู้ใช้งานในหลากหลายสาขาอาชีพเปิดเผยว่า ได้ลองเอา ChatGPT ไปใช้แล้วตื่นเต้นกันมาก มันช่วยทำให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ใช้เวลาทำงานน้อยลง

ในมุมของผู้นำองค์กร ผู้บริหารธุรกิจ ก็เห็นช่องทางใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เช่นกัน และในอนาคตอันใกล้ มันจะส่งผลกระทบรุนแรงกับการจ้างงาน!!!

Resume Builder ได้สำรวจผู้นำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา 1,000 คน ผ่านแพลตฟอร์ม Pollfish เมื่อวันที่ 15-02-2023 โดยถามเกี่ยวกับการใช้หรือการมีแผนจะใช้ ChatGPT ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้นำองค์กรที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีรายได้ $50,000+ บริษัทมีพนักงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

สรุปผลการสำรวจครั้งนี้ คือ

-49% ใช้ ChatGPT ช่วยทำงานอยู่ในปัจจุบัน และมีมากถึง 93% บอกว่าจะขยายการใช้งานเพิ่มขึ้น

-30% ขององค์กรที่ยังไม่ได้ใช้ ChatGPT ตอบว่ามีแผนจะใช้ และผู้นำองค์กรในกลุ่มนี้ 85% จะเริ่มใช้ภายใน 6 เดือนข้างหน้า

-ผู้นำองค์กร 48% บอกว่าได้เอา ChatGPT มาทดแทนคนแล้ว

-25% ของบริษัทที่ใช้ ChatGPT ตอบว่า ประหยัดเงินไปมากกว่า $75,000

สำหรับงานที่ เอา ChatGPT ไปช่วยทำงาน คือ

-66% การเขียนโค้ด

-58% เขียนเนื้อหา

-57% งานสนับสนุนลูกค้า

-52% สรุปการประชุมหรือเอกสาร

นอกจากเอา ChatGPT มาช่วยทำงานหลายอย่างที่เคยใช้คนทำเป็นหลักแล้ว ผู้นำองค์กรมากถึง 90% บอกว่ามีการนำ ChatGPT มาใช้เป็นเครื่องมือในการหาคนมาทำงานด้วย คือ

-77% ช่วยเขียนรายละเอียดของงาน

-66% ช่วยร่างบทสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

-65% ใช้มันตอบกลับผู้สมัครงาน

ความประทับใจที่ผู้นำองค์กรต่างๆมีต่อผลงานของ ChatGPT คือ

-55% บอกว่าคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”

-34% บอกว่าคุณภาพ “ดีมาก”

นับตั้งแต่เริ่มมี ChatGPT ใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ผู้บริหารองค์กรในสหรัฐอเมริกามากถึง 48% ตอบว่าได้เอา ChatGPT มาทำงานแทนคนแล้ว

เมื่อถามผู้นำธุรกิจเหล่านี้ว่า ChatGPT จะมีผลต่อการเลิกจ้างในปี 2023 หรือไม่ คำตอบที่ได้ คือ

-33% ตอบว่า “แน่นอน”

-26% ตอบว่า “น่าจะ”

เมื่อถามผู้นำธุรกิจเหล่านี้ว่า ChatGPT จะมีผลต่อการเลิกจ้างในปีช่วง 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ คำตอบที่ได้ คือ

-63% ตอบว่า “แน่นอน”

-32% ตอบว่า “น่าจะ”

ChatGPT ที่มีใช้กันวันนี้เป็น GPT-3.5 ซึ่งฝึกฝน AI ด้วยข้อมูลถึงสิ้นปี 2021 เท่านั้น ต่อจากนี้ก็จะเป็น GPT-4, GPT-5, GPT-6, GPT-7… และมันจะได้ฝึกฝนข้อมูลอัพเดทล่าสุดแน่ๆ

ประสิทธิภาพของ ChatGPT ที่เป็นอยู่ในวันนี้ยังไม่สมบูรณ์แต่มันก็ก้าวล้ำมาก แล้วในอนาคตมันจะก้าวล้ำขนาดไหน?!?

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2486413778183296/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210