สหราชอาณาจักร ห้าม AI เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

Loading

AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถในการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ และวางแผนต่าง ๆ ได้ เช่น บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Spotify, TikTok และ Netflix ที่ใช้ AI คัดสรรคอนเทนต์เพื่อนำมาเสนอให้ผู้ใช้งาน

นอกเหนือจากนี้แล้ว AI ก็มีความสามารถอีกมากมาย เช่น สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ, ภาพรูป, แต่งเพลง หรือเขียนนิยาย โดยเมื่อไม่นานนี้ วิศวกรของ Google ก็ได้ออกมาบอกว่า ระบบ AI ของ Google ที่ชื่อว่า LaMDA นั้น พัฒนาจนมีความนึกคิดไม่ต่างจากเด็กอายุ 7 ขวบ..

แต่รู้หรือไม่ว่า นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ AI เป็นผู้คิดค้นขึ้น ในหลาย ๆ ประเทศ ยังไม่สามารถจดสิทธิบัตรด้วยการใช้ชื่อ AI เป็นเจ้าของผู้คิดค้นได้ ยกตัวอย่างเช่น

ล่าสุด สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักร หรือที่ชาวอังกฤษมักเรียกว่า IPO ได้ออกมาประกาศการตัดสินใจว่า ในตอนนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ AI เป็นผู้คิดค้น จะยังไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิบัตร ด้วยการใช้ชื่อ AI เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวได้ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีนั้น ๆ จะมี AI เป็นผู้คิดค้นแต่เพียงผู้เดียวก็ตาม แต่กฎหมายปัจจุบัน จะอนุญาตให้จดสิทธิบัตรด้วยชื่อมนุษย์ โดยมี AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้น

อย่างกรณีของคุณ Stephen Thale ที่ยื่นจดสิทธิบัตรใน 17 ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ว่า AI ที่มีชื่อว่า “ดาบัส (DABUS)” เป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 2 อย่าง ซึ่งก็คือ ไฟเตือนภัยฉุกเฉิน และกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ศาลในสหราชอาณาจักร ได้ตัดสินด้วยคะแนนเสียง 2 ต่อ 1 เสียง เห็นว่าการยื่นจดสิทธิบัตร ทำได้เฉพาะบุคคลที่มีตัวตนจริง ๆ เท่านั้น ส่วนเครื่องจักรกลไม่สามารถทำได้

กลับกัน ศาลรัฐบาลกลางของประเทศออสเตรเลีย ตัดสินว่าให้ ดาบัส สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้ ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรเทียบเท่ากับมนุษย์ เช่นเดียวกับ สำนักงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแอฟริกาใต้ ที่ขึ้นทะเบียนให้ ดาบัส เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/MarketThinkTH/photos/a.1393665140725873/5163342060424810/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210