สกสว.ให้ทุนวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์

Loading

น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยบางส่วนผ่านโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

โดยลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามผลงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้วยการมาใช้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และโรงงานต้นแบบ ในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และผลิตเพื่อทดสอบตลาด โดยสนับสนุนไม่เกิน 80% ของค่าบริการและไม่เกิน 300,000 บาทต่อหนึ่งโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่

ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ผลงานของผู้ประกอบการ ที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบที่พัฒนาออกสู่ตลาดจนประสบความสำเร็จ อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำอินทผลัมสด โดยบริษัท เอ็น พีลานนา อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มอบแห้งฟรีซดราย โดยบริษัทเนื้อทิพย์ จำกัด ผลิตภัณฑ์กระเทียมปรุงรส โดยบริษัททุ่งสุวรรณ ออร์แกนิกฟาร์ม จำกัด เป็นต้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้สร้างทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัปและผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีทุนมากเพียงพอได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/news/tech/2358087


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210