ความปลอดภัยทางถนน ความท้าทายในการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลก

Loading

ปี 2562 ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนขี่จักรยาน และคนเดินถนนราว 1.2 ล้านคนเสียชีวิตบนท้องถนนทั่วโลก 58 % ของการเสียชีวิตบนท้องถนนทั่วโลกเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงทศวรรษแรกของการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ในขณะที่เรามีทั้งความสำเร็จและข้อจำกัด ที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บทางถนนตามเป้าหมายทั่วโลกได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เผยแพร่โดย WHO ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการจราจรบนถนนในภูมิภาค  ESCAP ในปี 2562 ลดลง 11 % จากปี 2559 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีวิธีแก้ไขอยู่ ซึ่งในการนี้ การประชุมครั้งที่ 7 ของคณะกรรมการว่าด้วยการขนส่ง โดยรัฐมนตรีคมนาคมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับรองทิศทางยุทธศาสตร์ระดับสูงระยะ 5 ปีของภูมิภาคผ่านโครงการปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (พ.ศ. 2565-2569) ซึ่งความปลอดภัยทางถนนได้รับการระบุและเน้นให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ใจความหลัก เพื่อความมุ่งมั่นและความพร้อมของภูมิภาคที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน

องค์การสหประชาชาติได้ลงทุนอย่างมากในการจัดการกับปัญหาความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก แผนสากลสำหรับทศวรรษแห่งการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564-2573 เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในแนวทางที่เราใช้ในการเดินทาง และวิธีที่เราใช้ประโยชน์จากการลงทุนในระบบการขนส่งที่ปลอดภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเดือน ก.ค. พ.ศ. 2565 ชุมชนความปลอดภัยทางถนนได้ประชุมกันในนครนิวยอร์กสำหรับการประชุมระดับสูงครั้งแรกว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ใช้ข้อความหัวข้อการประกาศทางการเมืองของการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการปรับปรุง ความปลอดภัยทางถนนทั่วโลกซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 อีกด้วย

ในภาคการขนส่งมีบทบาทสำคัญในการทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โครงการปฏิบัติการระดับภูมิภาคใหม่เพื่อการพัฒนาการขนส่งอย่าง ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก (พ.ศ. 2565-2569) ได้รับการรับรองในการ ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการขนส่งครั้งที่สี่ในเดือนธันวาคม 2564 โดยมุ่งเน้น ไปที่ลำดับความสำคัญด้านการขนส่งที่ยั่งยืนที่สำคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึง การขนส่งทางบกและการเชื่อมต่อทางทะเล การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการลดคาร์บอน ของการขนส่งและการเคลื่อนที่ การขนส่งในเมือง ความปลอดภัยทางถนน และการขนส่ง และการเคลื่อนย้ายโดยรวม การประชุมโต๊ะกลมระดับสูงนี้มุ่งเน้นไปที่การ หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สามารถช่วยให้การขนส่งมีความยั่งยืน ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นมากขึ้นในภูมิภาคต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1039547


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210