แจกฟรี TOR Template สำหรับพัฒนา Data Catalog ขององค์กร

Loading

ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

www.facebook.com/monsaks

สพร. (DGA) จัดทำ TOR ไว้ให้ท่านพร้อมใช้ แทบจะเรียกได้ว่าเติมชื่อหน่วยงานแล้วใช้ได้เลย
 
เราดีดตัวเลขงบประมาณให้เสร็จ กำหนดสเป็คต่าง ๆ เรียบร้อย พร้อมงวดงานเสร็จสรรพ
 
มี 2 แบบให้เลือกนะครับ
  • แบบที่ต้องการใช้ CKAN เวอร์ชั่นที่ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย สพร. (with DGA extension)
  • แบบที่หน่วยงานต้องการพัฒนาจาก CKAN เวอร์ชั่นต้นฉบับ ด้วยตนเอง (without DGA extension)
Download เอกสาร TOR Template ได้จากลิงค์ด้านล่าง (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ) ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำได้
 
1. ขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Portal) โดยใช้ส่วนเสริม (extension) ของระบบ CKAN จาก สพร. เป็นฐานการพัฒนา
2. ขอบเขตการจ้างพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Portal) โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) CKAN เป็นฐานการพัฒนา

https://data.go.th/…/government-data-catalog-portal…

ตัวซอฟต์แวร์ ทาง สพร. เผยแพร่เป็น Open Source ครับ

https://gitlab.nectec.or.th/…/-/blob/master/from-source.md

คลิบสอนการติดตั้ง ไปดูได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=mkfSTWVzUjY

ปล. CKAN คือ Data Catalog Software ที่ใช้บริหารจัดการคลังข้อมูลให้เป็นระเบียบ สืบค้นได้ คล้ายสมุดหน้าเหลืองของข้อมูลขององค์กร ครับ
 
….. เป้าหมาย Speedup #รัฐบาลดิจิทัล ครับ


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210