AI ตรวจพบฟันผุล่วงหน้าได้นาน 5 ปี ปฏิวัติวงการทันตกรรม

Loading

Global Symposium on AI and Dentistry ของ Harvard School of Dental Medicine ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2023 ที่เมืองบอสตัน มีผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม นักวิจัย นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ AI นักจริยธรรม และผู้กำกับนโยบายชั้นนำมากกว่า 400 คน จาก 30 ประเทศมาร่วมงาน

ในงานนี้มีการนำเสนอโครงการวิจัยมากกว่า 65 โครงการ และเป็นการนำเทคโนโลยี AI มาใช้สำหรับงานทางด้านทันตกรรม AI สามารถช่วยงานได้จริง และมีคุณประโยชน์ถึงขั้นที่จะปฏิวัติวงการด้านทันตกรรม การดูแลสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วยจะดีขึ้นแบบพลิกโฉม

เอ็กซเรย์ที่ได้จากการตรวจฟันเป็นผู้ช่วยที่สำคัญของทันตแพทย์ แต่มันทำหน้าที่ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถบอกปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้านานๆ แต่เครื่องมือใหม่ที่เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปัจจุบัน สามารถให้ข้อมูลที่ระบุเรื่องฟันผุในผู้ป่วยล่วงหน้าก่อนที่จะผุจริงได้ถึง 5 ปี

AI ทำได้อย่างไร?

การวินิจฉัยสุขภาพฟันที่ AI ทำได้ ก็เป็นไปในทำนองเดียวกับการฝึกฝน AI ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ

หากป้อนข้อมูลเอ็กซเรย์ฟันก่อนและหลังการเกิดฟันผุให้ AI เรียนรู้ มันจะสามารถศึกษาหาแนวร่วมของลักษณะฟันที่จะเกิดฟันผุในอนาคตได้ หาก AI ได้ข้อมูลฟันที่ยังไม่มีร่องรอยการผุกร่อนของฟันในวันนี้ มันจะสามารถคาดเดาได้ถูกต้องว่า ฟันที่มันเห็นจะมีปัญหาในอนาคตหรือไม่ และจะวางแผนการรักษาล่วงหน้าได้อย่างไร

ข้อมูลเก่าของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากมีอยู่มากมาย และมีข้อมูลก่อนและหลังที่สามารถระบุชี้ชัดว่า รูปหรือสภาพฟันที่เห็นก่อนหน้าจะมีปัญหามีลักษณะอย่างไร

นักวิทยาศาสตร์ AI สามารถใช้ข้อมูลที่รู้อยู่แล้ว สอนให้ AI วิเคราะห์ได้ ซึ่งเป็นงานที่ใช้ตามนุษย์วิเคราะห์ได้ยาก มีรายละเอียดมากเกินกว่าที่จะมองออก หรือกว่าจะมองเห็นก็มักจะสายเกินไป

จากผลการวิจัยหลายชุดที่ได้จากการนำ AI มาใช้ประโยชน์ จะทำให้แนวทางการดูแลสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วยโดยทันตแพทย์ในอนาคต จะมีลักษณะของการป้องกันมากขึ้น ต่อไปในอนาคต ถ้าผู้ป่วยให้ AI ช่วยวิเคราะห์ช่องปากอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยรักษาฟันให้มีอายุยืนยาวขึ้นอีกมาก

การนำ AI มาช่วยด้านทันตแพทย์เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น เรากำลังจะได้เห็นศักยภาพของ AI กระจายไปในทุกสาขา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=812793950859283&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210