ระเบียบล่าสุดกรุงโตเกียว หลัง เม.ย. 2025 บ้านทุกหลังในโตเกียวต้องติดโซลาร์เซลล์

Loading

นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 เป็นต้นไป บ้านทุกหลังที่สร้างขึ้นในกรุงโตเกียว จะต้องติดตั้ง ‘แผงโซลาร์เซลล์’ – นี่เป็นระเบียบล่าสุดที่ผู้ว่าการกรุงโตเกียวได้ออกประกาศสู่สาธารณะเพื่อนำพลังงานทางเลือกมาใช้สู้กับวิกฤตพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายใต้ข้อบังคับที่ประกาศนี้ ระบุว่า ผู้รับเหมารายใหญ่ๆ จะต้องจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน หรือในที่นี้ก็คือ แผงโซลาร์เซลล์ ให้กับบ้านที่มีขนาดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรเป็นต้นไป ซึ่งที่ผ่านมามีอาคารและบ้านเรือนในโตเกียวเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ ที่นำพลังงานหมุนเวียนชนิดนี้มาใช้

การเดินหน้าสู่การเป็นเมืองที่ใช้พลังงานหมุนเวียนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 ตามเป้าหมายของประเทศ ซึ่งกรุงโตเกียว ถือเป็นเมืองที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่ในลำดับต้นๆ

โดยเฉลี่ยประชาชนคนหนึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 8.6 ตันต่อปี แต่หากจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้ว ประชากรต้องปล่อยคาร์บอนไม่เกิน 2.3 ตันต่อปี

ขณะที่ในภาพรวมของประเทศญี่ปุ่นปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก

ความน่ากังวลที่เกี่ยวเนื่องกับภาคพลังงานนั้น ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าอย่างถ่านหิน อันเป็นตัวการปล่อยก๊าซคาร์บอนนับตั้งแต่มีการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะในปี 2011

และเมื่อมาสำทับรวมกับวิกฤตสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแล้ว ปีนี้ญี่ปุ่นต้องประสบกับปัญหาความขาดแคลนด้านพลังงานอย่างรุนแรง ดังที่เห็นในเดือนมิถุนายน ตามที่รัฐบาลได้ออกมาขอความร่วมมือให้ประชาชนในกรุงโตเกียว และ 8 จังหวัดโดยรอบลดการใช้ไฟฟ้าลง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาพลังงานขาดแคลน โดยคาดกันว่าปัญหาวิกฤตพลังงานจะยาวไปถึงเดือนมีนาคมในปีหน้า

เมื่อวิกฤตอยู่ตรงหน้า นี่อาจเป็นตัวอย่างของการเริ่มต้นปรับตัวให้สอดคล้องกับความเป็นไปในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อเมืองโตเกียวได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ไม่มีเวลาให้รออีกแล้ว”

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/brandthink.me/photos/a.1767934240198787/3538440413148152/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210