การลงนามความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้มิติใหม่เทศบาลเมืองท่าโขลง

Loading

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี นายกสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ซุมซน “ศูนย์การเรียนรู้มิติใหม่เทศบาลเมืองท่าโชลง (TK Park Thakhlong)”


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210