‘The Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้’ FWD ประกันชีวิต จัดให้ผู้จำกัดการมองเห็น

Loading

ผู้ที่มีข้อจำกัดการมองเห็น ทั้งจากการพิการสายตา หรือสามารถมองเห็นได้ลางเลือน มักเกิดปัญหาในการเดินทางในชีวิตประจำวัน และการใช้รถโดยสารสาธารณะสัญจรไปมา  ด้วยเหตุนี้ ทำให้ FWD ประกันชีวิต จึงเกิดความคิดที่ต้องการช่วยเหลือ ด้วยการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ผ่านระบบเสียงอัจฉริยะกับแคมเปญ “Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้” โดยออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็นได้ใช้ชีวิตประจำวันในการเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยติดตั้งระบบใน 10 ป้ายรถเมล์บริเวณสถานที่ที่ผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็นใช้เป็นประจำ ครอบคลุมเส้นทางการเดินรถเมล์ 46 สาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมอย่างยั่งยืน และทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ชอบได้โดยไม่ต้องกังวล

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า FWD ประกันชีวิต องค์กรที่สนับสนุนให้เกิดความหลากหลาย และเท่าเทียม  ได้ทำงานต่อจากปีที่ผ่านมาในโครงการ “Insurance for all” ครั้งนี้ได้มีการศึกษาข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการทางการมองเห็นในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ไทยมีผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 184,622 คน  และผู้พิการกลุ่มนี  มีการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน  รวมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก      (in-depth interview) กับผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็น ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ทำให้พบว่า ผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็นส่วนใหญ่เลือกใช้การเดินทางประจำวันด้วยรถโดยสารประจำทาง  แต่ปัญหาสำคัญคือ มักจะพลาดรถประจำทางสายที่ต้องการ เนื่องจาก  ไม่สามารถรับรู้ถึงสายรถประจำทางที่ต้องการได้อย่างชัดเจน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ FWD ประกันชีวิต จัดทำโครงการ “The Talkable Bus Shelter” ที่นำเอาเทคโนโลยีผสานความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาป้ายรถเมล์พูดได้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความจำกัดทางมองเห็นสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น โดยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างสะดวก และสามารถเตรียมตัวเพื่อขึ้นรถโดยสารได้อย่างปลอดภัย และไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างปลอดภัย

“The Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้” เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ผนวกเข้ากับหลักการทำงานเรื่องคลื่นเสียง เพื่อสร้าง “ระบบเสียงอัจฉริยะ” ที่ทำงานโดยการนำเทคโนโลยี GPS ที่ติดตั้งบนรถประจำทางและป้ายรถประจำทางอัจฉริยะ เมื่อรถประจำทางกำลังเทียบท่าหรือกำลังออกจากป้ายรถเมล์ ระบบเสียงจะแจ้งหมายเลขรถโดยสารคันดังกล่าว โดยระบบเสียงนั้น ใช้หลักการคลื่นเสียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความสามารถทางการได้ยินของผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็น โดยมีความดังระหว่าง 70-80 เดซิเบล และคลื่นเสียงระหว่าง 1,000-4,000 เฮิร์ซ เพื่อเตือนให้ผู้มีความจำกัดทางการมองเห็นทราบถึงรถโดยสารที่กำลังจะมา และเตรียมตัวเดินทาง

นอกจากนี้ การใช้ระดับเสียงที่สม่ำเสมอสำหรับสัญญาณเสียง และการเตือน สามารถช่วยให้ผู้ที่มีความจำกัดทางการมองเห็น ระบุ และแยกแยะระหว่างเสียงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น FWD ประกันชีวิต จึงได้ออกแบบเสียงประกาศพิเศษ โดยออกเเบบให้แตกต่างทั้ง 46 เส้นทางรถ  เพื่อประสิทธิภาพในการจดจำหมายเลขรถประจำทางได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยใน “The Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้  จะได้รับการติดตั้งและให้บริการใน 10 ป้ายรถเมล์ตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ บริเวณหน้าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ,โรงพยาบาลรามาธิบดี, องค์การเภสัชกรรม, สวนจตุจักร ,ตรงข้ามสวนจตุจักร, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งหน้าพระตรีมูรติ และฝั่งหน้า Apple Store) บิ๊กซี ราชดำริ ,ฟอร์จูนทาวน์ และซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี) โดยเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“ความตั้งใจของแคมเปญนี้คือ การสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้มีความจำกัดทางการมองเห็น เราหวังว่าประสิทธิภาพของ The Talkable Bus Shelter ป้ายรถเมล์พูดได้” จะตอบโจทย์ของผู้มีความจำกัดทางการมองเห็นในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ เพื่อที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ชอบได้โดยไม่ต้องกังวล” นางสาวปวริศา กล่าวทิ้งท้าย

รถเมล์ 46 สาย ที่เข้าร่วมโครงการ Talkable Bus Shelter

1. สาย 2 สำโรง – ปากคลองตลาด 2. สาย 3 อู่กำแพงเพชร – คลองสาน 3. สาย 11 เมกา บางนา / ประเวศ –  เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ 4. สาย 12 ห้วยขวาง – ปากคลองตลาด 5. สาย 13 คลองเตย – ห้วยขวาง 6. สาย 18 ตลาดท่าอิฐ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 7. สาย 23 สำโรง / เมกา บางนา – เทเวศร์ 8. สาย 26 มีนบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 9. สาย 34 รังสิต – หัวลำโพง 10. สาย 39 ตลาดไท – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 11. สาย 54 (วงกลม) อู่พระราม 9 – ห้วยขวาง – ดินแดง 12. สาย 59 รังสิต – สนามหลวง 13. สาย 60 สวนสยาม – ปากคลองตลาด 14. สาย 63   MRT พระนั่งเกล้า – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 15. สาย 67 วัดเสมียนนารี / สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – เซ็นทรัล พระราม 3

16. สาย 72 คลองเตย – เทเวศร์ 17. สาย 73 สวนสยาม – สะพานพุทธ 18. สาย 76 แสมดำ – ประตูน้ำ 19. สาย 77 เซ็นทรัลพระราม 3 – หมอชิต 2 20. สาย 79 อู่บรมราชชนนี – ราชประสงค์ 21. สาย 93 หมู่บ้านนักกีฬา – สี่พระยา 22. สาย 96 มีนบุรี – หมอชิต 2 23. สาย 97   กระทรวงสาธารณสุข – รพ.สงฆ์ 24. สาย 134 บัวทองเคหะ – หมอชิต 2 25. สาย 136  คลองเตย – หมอชิต 2 26. สาย 137 (วงกลม) รัชดาภิเษก – รามคำแหง 27. สาย 138 อู่ราชประชา / ท่าน้ำพระประแดง – หมอชิต 2 28. สาย 145 ปากน้ำ / เมกา บางนา – หมอชิต 2 29.  สาย 179 อู่พระราม 9 – พระราม 7 30. สาย 185 รังสิต – คลองเตย 31. สาย 204 ห้วยขวาง – ท่าน้ำราชวงศ์ 32. สาย 206 เมกา บางนา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

33. สาย 502 มีนบุรี – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 34. สาย 503 รังสิต – สนามหลวง 35. สาย 505 ปากเกร็ด – สวนลุมพินี 36. สาย 509 อู่บรมราชนนี – หมอชิต 2 37. สาย 510 มธ.ศูนย์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 38. สาย 511 ปากน้ำ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) 39. สาย 514 มีนบุรี – สีลม 40. สาย 515 ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 41. สาย 536 ปากน้ำ – หมอชิต 2 42. สาย 3-26E สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ – รพ.รามาธิบดี 43. สาย 4-70E ศาลายา – หมอชิต 44. สาย A1 สนามบินดอนเมือง – หมอชิต 45. สาย A2 สนามบินดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 46. สาย A3 สนามบินดอนเมือง – สวนลุมพินี

แหล่งข้อมูล

https://www.thaipost.net/news-update/493190/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210