“เศรษฐพงค์” แนะไทยพัฒนา “Data Center” เก็บข้อมูลเป็นระบบ-ให้เหมาะสม

Loading

“เศรษฐพงค์” ชี้ทั่วโลกพัฒนา Data Center เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แนะไทยจัดโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะ เพราะต้องใช้พลังงานมหาศาลเลี้ยงเซิฟเวอร์ เชื่อต้องเตรียมให้พร้อม-หวังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปไกล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ การสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง หลายประเทศพยายามเตรียมความพร้อม เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบที่จะสร้าง Data Center ประกอบกับเทคโนโลยี 5G ที่เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด บางองค์กรจึงต้องปรับตัวอย่างมาก  และต้องมีการใช้ระบบเอไอมากขึ้น เพื่อความต้องการของลูกค้า การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หลายองค์กรยังปรับตัวไม่ทัน ดังนั้นองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วให้ทันโลกปัจจุบัน และต้องมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญที่มีอย่างชัดเจน ใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในองค์กรและประเทศของเรา

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวอีกว่า Data Center คือ สถานที่จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการฝากเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงระบบโทรคมนาคม เป็นการจัดเก็บข้อมูลสำคัญด้วย Data Center ในแบบครบวงจร มีการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ (Co-Location) บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ บริการจัดการข้อมูล และบริการด้านไอทีอื่นๆ ตามแต่ผู้ประกอบการแต่ละแห่งจะจัดสรร ปัจจุบันบริการ Data Center เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเล็กและรายใหญ่นั้น เริ่มหาช่องทางที่ช่วยให้ธุรกิจของพวกเขามั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายควรใช้บริการ Data Center เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพราะทุกบริษัทต่างมีไฟล์ลับเฉพาะที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บนานเป็นปีๆหรือตลอดไป หากให้ Data Center มืออาชีพช่วยดูแล จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบในทุกๆวัน ไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของทรัพย์สินอันล้ำค่าของบริษัท ซึ่งก็คือข้อมูลนั่นเอง

“การสร้างและพัฒนา Data Center เป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยทั่วโลกพยายามพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการรับจ้างช่วยรักษาข้อมูลให้กับบริษัทต่างๆ  ซึ่งวันนี้เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เราเองก็ควรมีการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศให้เท่าทันโลก เราจะได้มีโอกาสทางการค้าและเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทันโลก แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก Data Center ส่วนใหญ่ต้องให้บริการตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด เสถียรภาพของศูนย์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบและก่อสร้างให้ได้อย่างถูกต้อง ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่อยู่ใน Data Center คือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องประมวลผลขนาดใหญ่ เครื่องบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย ข่ายสายสัญญาณ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สามารถทำงานได้ มีอยู่ 4 ประการ คือ พื้นที่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบเครือข่าย ซึ่งต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาล ดังนั้นการจะทำ Data Center ได้ จะต้องมีการสำรองพลังงานให้เพียงพอด้วย ซึ่งหากที่ใดมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนจะได้เปรียบ ดังนั้นถ้าหาประเทศของเราอยากจะสร้าง Data Center จะต้องมีการเตรียมพร้อมในสิ่งต่างเหล่านี้เอาไว้ด้วย” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.thairath.co.th/news/tech/2239721


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210