นทท.มากกว่าล้านคนก็รับไหว Thailand pass พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ‘ชัยวุฒิ’ ยันข้อมูลเชื่อมโยงทั้งหมด

Loading

รมว.ดิจิทัลฯ ยืนยันระบบ Thailand pass ลงทะเบียนเข้าประเทศพร้อม 100% แล้ว สามารถรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าไทยได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน ย้ำถึงมากกว่าล้านคนระบบก็ไม่มีปัญหา

วันที่ 17 พ.ย. 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตรวจการทำงานของระบบ Thailand pass เพื่อให้ใช้ได้ตามมาตรฐาน  

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าเราต้องใช้ระบบดิจิทัล 100 % ในการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเข้าประเทศ เพื่อประสิทธิภาพ ความชัดเจนของข้อมูล และเพื่อไม่ให้เสียเวลา ไม่เป็นภาระของนักท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้เราสามารถใช้ระบบดิจิทัลในการทำงานได้ 100%  เชื่อมโยงต่างๆทั้งหมด ไม่ต้องถือกระดาษเอกสารใดๆ มา

ผู้เดินทางกรอกข้อมูลใน Thailand pass ที่ต้นทาง เมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือให้หมายเลขหนังสือเดินทาง  การตรวจสอบก็จะรวดเร็ว ทำให้นักเดินทางสะดวกสบาย และอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น

รมว.ดิจิทัลฯ ยืนยันว่า ระบบThailand pass ขณะนี้พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยระบบดิจิทัล มั่นใจว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวตามที่กระทรวงท่องเที่ยวคาดการณ์ในเดือนมีนาคมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนแน่นอน หรือต่อให้นักท่องเที่ยวมากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหา เเม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีบางช่วงระบบติดขัด ไปบ้างเพราะต้องทำการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับปริมาณคนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้พร้อมใช้งานเป็นระบบดิจิตอล 100% เพื่อต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/153951094974177/posts/1765385260497411


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210