เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ลงนามต่ออีก 3 สัญญา ‘2 หมื่น 7 พันล้านล้านบาท’

Loading

เมื่อวานนี้ (จันทร์ที่ 29 มี.ค.) มีพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีน พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา) จำนวน 3 สัญญา ประกอบด้วย…

– งานโยธา ช่วงนวนคร-บ้านโพ วงเงินก่อสร้าง 11,525,350,500 บาท

– งานโยธา สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงินก่อสร้าง 6,573,000,000 บาท และ

– งานโยธา ช่วงพระแก้ว-สระบุรี วงเงินก่อสร้าง 9,428,999,969.37 บาท

ระยะเวลาก่อสร้างแต่ละสัญญา 1,080 วัน รวมวงเงินก่อสร้างทั้ง 3 สัญญา 27,527,350,469.37 ล้านบาท

โครงการความร่วมมือนี้ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมไทยสู่โลก เชื่อมไทยไปสู่ สปป.ลาว และจีน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า Belt and Road Initiative เชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปถึงยุโรปด้วยรถไฟ

ก่อนหน้านี้ (28 ต.ค. 63) มีการลงนามระหว่างไทยและจีนไปแล้วในสัญญาจ้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร

เมื่อก่อสร้างเสร็จ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2569 จะเป็นการยกระดับมาตรฐานรถไฟไทย เชื่อมโยงโครงข่ายระบบรางของไทย อาเซียน และจีนให้เป็นหนึ่งเดียว

“การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อวางรากฐานความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยในระยะยาว สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สร้างโอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระจายรายได้ นำความเจริญสู่ท้องถิ่นตลอดแนวเส้นทางรถไฟของโครงการ” ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว

เครดิต.China Report ASEAN-Thailand

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Goodwillofficial/posts/1673745652810802


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210