ไทยพัฒนา “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” ตั้งเป้า 10 ปีสำเร็จ เพื่อส่งออกพลังงานสะอาด สร้างรายได้ให้ประเทศ

Loading

เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีรายงานว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จในการทดลองเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์ฟิวชันเพื่อสร้าง “ดวงอาทิตย์เทียม” ซึ่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าดวงอาทิตย์จริง 5 เท่า ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าไทยเองก็หันมาพัฒนาในเรื่องนี้เช่นกัน

เพราะวันนี้ เพิ่งมีการเปิดตัวโครงการพัฒนา “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “เครื่องโทคาแมก” เครื่องแรกของประเทศไทย ที่จังหวัดนครนายก ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย เหมือนกับพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์นั่นเอง

โดยพลังงานสะอาดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่ว่านี้ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มากมาย เช่น

– เป็นพลังงานสะอาดที่ทดแทนพลังงานฟอสซิล เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

– สามารถนำไปทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รูปแบบเดิมได้

ด้าน ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาเครื่องโทคาแมกว่า

“ใครจะเชื่อว่า ไทยจะสามารถทำเรื่องนี้ได้เป็นประเทศแรกในอาเซียน และจะเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หุ้มความร้อนด้วยพลาสมาได้ และมีความปลอดภัย”

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าว่า ภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี ประเทศไทยจะสามารถสร้างเครื่องโทคาแมกได้สำเร็จ และประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางพลังงาน มีพลังงานสะอาดใช้ สามารถส่งออกพลังงานเหล่านี้ เพื่อสร้างได้มหาศาลกลับเข้าประเทศอีกด้วย

และที่สำคัญ คนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง จะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น การนำคนในพื้นที่มาร่วมทำงาน และมีโครงการสร้างนักนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของประเทศด้วย

ซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นอีกโครงการที่น่าจับตา ว่าในอนาคต ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์เครื่องแรกของไทย จะออกมาเป็นแบบไหน ถ้าหากสำเร็จ ไทยก็อาจจะสร้างพลังงานสะอาดได้แบบไร้ขีดจำกัด ตามรอยจีน ที่แม้จะประสบความสำเร็จในการทดลองบางส่วนแล้ว แต่ก็ยังต้องทดลองต่อไปเรื่อย ๆ เช่นกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1387231808035873/posts/4802108249881528/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210