เปิด ThaID แสดงบัตรประชาชนยืนยันตัวตนผ่านแอป

Loading

มหาดไทย เปิดตัวแอป “ThaID” หรือ “ไทยดี” แสดงบัตรประชาชนผ่านแอปฯ ได้ทันที ยกระดับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชน

วันนี้ (14 มี.ค. 66)   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ นำเสนอนิทรรศการผลการพัฒนาระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ThaID” หรือ “ไทยดี”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยคิดแพลตฟอร์มไทยดี (ThaID) เป็นการแสดงตัวตนออกมา เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน การแสดงตัวตนในสนามบินรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน การที่มหาดไทยได้พัฒนาการแสดงตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้นสร้างประโยชน์อย่างมากในยุคสมัยนี้ เพราะการแสวงหาประโยชน์ การทุจริต การกระทำที่ไม่สุจริตในปัจจุบันนั้นแฝงมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนา ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย เช่น การจ่ายเงิน การใช้เงิน การใช้ e-Wallet วันนี้สิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการมานั้นเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนจำนวนมาก ในการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ รถไฟฟ้า ซึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ประชาชนทุกคนจะได้ประโยชน์ ได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัย

พร้อมกันนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการให้มีการติดตามประเมินผล เมื่อเปิดใช้งานไปแล้วมีประชาชนสนใจเท่าไร ตรวจพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อนำมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น และฝากถึงสื่อมวลชนขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี เพื่อเป็นระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชาชนทั้งประเทศที่เป็นดิจิทัลไอดีของคนไทยอย่างแท้จริง รองรับผู้ใช้กว่า 60 ล้านคน อันจะช่วยให้การบริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถอำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชนในการติดต่อกับราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน ซึ่งประชาชนสามารถยืนยันตัวตนทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลงทะเบียนด้วยตนเอง ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ กรมการปกครอง ได้พัฒนาระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification Service) เพื่อให้หน่วยงานผู้ให้บริการด้านพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลใช้บริการ โดยการส่งเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรูปภาพใบหน้าตามรูปแบบที่กรมการปกครองกำหนด เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของกรมการปกครอง และตอบกลับผลการเปรียบเทียบเป็นร้อยละของคะแนน” มท.1 กล่าวเน้นย้ำ

พลเอก อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันแทนระบบเดิมที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ต้องมาเผชิญหน้าและแสดงตน เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอมในกระบวนการยืนยันตัวตนของระบบเดิมและเพื่อสนับสนุนการบริการประชาชนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล และ Thailand 4.0 ให้มีความรวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ตัวอย่างบริการสำคัญที่พี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี ได้ทั้งระบบ Google Play และ iOS ซึ่งมีงานบริการประชาชนที่สำคัญที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เช่น การยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน หรือการดูสำเนาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัลผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว และสามารถแสดงตนทั้งในสนามบินต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมแทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน มีตัวอย่างหน่วยงานที่สามารถใช้บริการ อาทิ ท่าอากาศยานในประเทศไทยทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นต้น”

แหล่งข้อมูล

https://www.thansettakij.com/technology/technology/558879


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210