สถาบันยานยนต์ ยกระดับการทดสอบรถยนต์มลพิษต่ำ มาตรฐานยูโร 6b

Loading

“สถาบันยานยนต์” ทดสอบรถด้านมลพิษตามมาตรฐานยูโร 6b ให้สามารถลดปริมาณมลพิษ และฝุ่น PM ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า สถาบันยานยนต์(สยย.) ได้ทำการปรับปรุงเครื่องมือทดสอบมลพิษไอเสียรถยนต์จากมาตรฐานยูโร 4 เป็น ยูโร 5b และยูโร 6b พร้อมยกระดับการทดสอบรถยนต์สันดาปภายในมลพิษไอเสียต่ำ มาตรฐาน ยูโร 5b และยูโร 6b เพื่อตอบสนองการตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์สันดาปภายในรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้สามารถลดปริมาณมลพิษ และฝุ่น PM ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน รวมถึงรถยนต์ xEV ที่มีการทำงานร่วมกับระบบแบตเตอรี่ และมอเตอร์ขับเคลื่อนเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในปัจจุบันรถยนต์ที่ขายในประเทศไทยมีมาตรฐานมลพิษไอเสียขั้นต่ำอยู่ที่ระดับยูโร 4 ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2556 รถยนต์เบนซินเมื่อยกระดับเปลี่ยนมาตรฐานจากระดับยูโร 4 เป็นระดับยูโร 6b จะส่งผลให้ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน NOX จาก 80 mg/km ลดลงเป็น 60 mg/km นอกจากนี้ มาตรฐานระดับยูโร 6 ยังกำหนดให้ รถยนต์เบนซินรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงระบบ GDI ต้องควบคุมปริมาณฝุ่นอนุภาค PM โดยน้ำหนักให้ไม่เกิน 4.5 mg/km และจำนวนฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก (Particle Number Measurement) ให้ไม่เกิน 6.0×1011 Nb/km จากเดิมที่ไม่ต้องถูกควบคุมฝุ่นอนุภาค PM ในรถยนต์เบนซินที่มีมาตรฐานระดับยูโร 4

สำหรับรถยนต์ดีเซล ตามเกณฑ์ของมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน NOX จาก 250 mg/km จะลดลงเหลือ 80 mg/km และอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กระดับ 10 ไมครอน PM10 จาก 25 mg/km ลดลงเหลือ 4.5 mg/km โดยน้ำหนัก และเพิ่มเติมให้มีการนับจำนวนฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก PM ที่ต้องมีจำนวนไม่เกิน 6.0×1011 Nb/km

จะเห็นว่ารถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานมลพิษในระดับที่สูงขึ้น จะมีความเป็นมิตรต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีแผนที่จะปรับจากมาตรฐานยูโร 4 ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นมาตรฐานยูโร 5b และยูโร 6b ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งคาดว่าในปี 2567 จะเป็น ยูโร 5b และ ยูโร 6b ในปี 2570 ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศมาตรฐานมลพิษรถยนต์ระดับยูโร 5 และ ยูโร 6 เป็นมาตรฐานทั่วไป จำนวน 4 มาตรฐานเพื่อรองรับการควบคุมการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ตามมาตรฐานยูโร 5b และยูโร 6b ดังนี้

  • มอก.3016-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 9  (มาตรฐานยูโร 5b)
  • มอก.3017-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 10  (มาตรฐานยูโร 6b)
  • มอก.3018-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 8  (มาตรฐานยูโร 5b)
  • มอก.3019-2563 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 9  (มาตรฐานยูโร 6b)

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1031578


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210