สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หนุนทุนพัฒนา “เตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติ” ป้องกันแผลกดทับผู้ป่วยอัมพาต ฝีมือนักวิจัยไทย นำร่องติดตั้งโรงเรียนแพทย์ ปลาย กค. นี้

Loading

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุนต่อยอดงานวิจัยของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โครงการวิจัยพัฒนาออกแบบ “เตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติ ป้องกันแผลกดทับผู้ป่วยอัมพาต” ซึ่งแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยอัมพาตเพิ่มขึ้นราว 1 แสนคน และต้องใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยอัมพาตที่จำเป็นต้องพลิกตัวเป็นประจำทุก 1-2 ชั่วโมง เพื่อลดการเกิดแผลกดทับ

สำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ “เตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติ ป้องกันแผลกดทับผู้ป่วยอัมพาต” เป็นเตียงที่ใช้เบาะเจลยางพาราสามารถป้องกันแผลกดทับ พร้อมการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ smart bed ทำให้สามารถตั้งเวลาควบคุมเตียงในการพลิกตะแคง -ปรับระดับแบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุมหลายๆ เตียงผ่านทางหน้าจอได้ในเวลาเดียว เพื่อลดการเกิดแผลกดทับและช่วยลดภาระของพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วย ล่าสุด จะติดตั้งเตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติที่โรงเรียนแพทย์ 2 แห่ง ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Rachadaspoke/photos/a.116512513042255/550340809659421/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210