“รถไฟไทยทำ” ความเจริญที่จับต้องได้แน่

Loading

ข้อมูลจากโฆษกรัฐบาลระบุว่า ผลสำเร็จโครงการวิจัย และพัฒนารถไฟต้นแบบ หวังรองรับความต้องการตลาดกว่า 2,425 ตู้ ในระบบขนส่งสุดทันสมัย “รถไฟไทยทำ” ความเจริญที่จับต้องได้ ผลสำเร็จโครงการวิจัย และพัฒนารถไฟต้นแบบ รองรับความต้องการตลาด และเดินหน้าพลิกโฉมอุตสาหกรรมระบบราง ทั้งผลิต – วางโครงสร้างขนส่ง ดันเศรษฐกิจโตก้าวกระโดด

ไม่เพียงแต่เดินหน้าโครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อยกระดับเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องแล้ว และยังมุ่งมั่นผลักดันนโยบาย Thai First ของรัฐบาลในการสนับสนุน และส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางของประเทศที่ต้องการให้มีตัวรถไฟที่จะมีการซื้อ-ขาย ในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้ต้องมีส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนผลิตในประเทศ (Local Content) ไม่น้อยกว่า 40% จากเดิมที่มีการนำเข้าสินค้าประเภทตัวรถไฟ และส่วนประกอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง 2561 มีมูลค่าสูงถึง 80% เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของสินค้าทุกประเภทในระบบราง

จากการคาดการณ์ว่าต่อจากนี้ไปอีก 20 ปี จะมีความต้องการตู้รถไฟโดยสารไม่น้อยกว่า 2,425 ตู้ จากการเพิ่มขึ้นของทางรถไฟที่รัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารถไฟต่อตู้ เฉลี่ยตู้ละ 50 ล้านบาท รวมมูลค่าสำหรับตลาดการผลิตตู้รถไฟโดยสารประมาณ 100,000 ล้านบาท

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1083245


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210